Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig stiftelse og har ledende forskningsmiljøer på energi, miljø og digitalisering. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. Ved IFE ser vi inn i materialer på nye måter. Vi utvikler og produserer kreftmedisin. Vi er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Offshore har vi utviklet lavutslipps petroleumsteknologi og avanserte digitale løsninger for styring, sikkerhet og kommunikasjon.

Jurist og kontraktspesialist

Vi søker en dyktig jurist til Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.

Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden. Nå ønsker vi deg med på laget.

Arbeidsoppgaver

I rollen som jurist skal du være ansvarlig for at anskaffelser hos IFE gjennomføres i henhold til offentlige lover og forskrifter. Du skal i dette bidra til planlegging av konkurranser, evaluering av tilbud og inngå kontrakter/rammeavtaler.
Videre skal du være bistå til at IFE får dekket sitt behov for varer og tjenester på en formåls- og kostnadseffektiv måte.

I rollen ligger det oppgaver som omfatter å utarbeide og forbedre metodikk, maler, prosesser i samarbeid med de ulike forretningsområdene og kvalitetssikring av ekstern juridisk bistand etter behov.

Stillingen er organisert under innkjøp, som er en sentral avdeling innen fellestjenester i IFE og svarer til innkjøpsleder.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en formalkompetanse som tilsvarer en Cand.jur/Mastergrad Rettsvitenskap. Du har gjerne relevant erfaring med offentlige anskaffelser, kunnskap om avtalerett og det er en fordel med kjennskap til sikkerhetsloven. Det vil også være viktig at om du besitter god systemforståelse og behersker ulike IT-verktøy.

For å lykkes i rollen er det nødvendig med god skriftlig og muntlig formidlingsevne i både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Rollen er definert som en svært viktig ressurs internt hos IFE. Det vil derfor være avgjørende at du er selvstendig og trygg på egen kompetanse og gjennomføringsevne. Du bør trives med ansvar i tillegg til å være analytisk, planmessig og strukturert. Vi ser etter en ressurs med kommersiell teft og en person som er resultatorientert. Du vil jobbe mot flere ulike parter, noe som krever gode kommunikasjons- og tilpasningsevner.

IFE tilbyr

Du vil få faglig ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende miljø med flere forretningsområder. IFE har gode utviklingsmuligheter og du vil arbeide med mange utfordrende oppgaver i et uformelt og positivt arbeidsmiljø. Videre tilbyr IFE:

  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsordning
  • Kantineordninger

Søknadsinformasjon

Experis AS samarbeider med IFE i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no

  •  Frist: Snarest og innen 31 mars
  •  Arbeidssted: Kjeller
  •  Tiltredelse: Etter avtale
  •  Kontraktsform: Fast ansettelse

MERK: Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess

SØK STILLINGEN HER

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

IFEs visjon er «forskning for en bedre fremtid». Samfunnet står i 2020 overfor større globale utfordringer enn noen gang innen klima, miljø, energi, helse og sikkerhet.

FNs bærekraftmål er ledestjerne for IFEs virksomhet og ligger til grunn for strategien. EUs mål om å innrette forskning og innovasjon mot løsninger på globale samfunnsutfordringer er også retningsgivende. Vi skal forske for en bedre fremtid sammen med våre kunder og partnere.

 
IFE

Instituttveien 18

2007 Kjeller

Web: www.ife.no