/Global/Advokatjobb/kloms%c3%a6t.PNG

Advokatfirmaet Klomsæt & co as søker kontor og nye samarbeidspartnere

Firmaet består i dag av 3 advokater i kontorfellesskap. Da vår sekretær går av med pensjon og leieavtalen på våre kontorer løper ut leter vi etter andre advokatfirma å dele kontor med og samarbeid med.

Vi ønsker å slå oss sammen med et eller flere andre advokatfirma for felles kontor, sekretærtjenester mv. Vi søker et kontorfellesskap og flytter gjerne til et eksisterende advokatfirma som har 3 ledige kontor. Vi er åpne for forskjellige tilknytningsformer.

Vi jobber med tvisteløsning og prosedyre med særlig fokus på strafferett, barnevern, forvaltningsrett og familie/arverett. Vi har god tilgang på saker.

Interesserte bes ta kontakt med advokat Sigurd J. Klomsæt på sk@klomsaet.no.

Advokatfirmaet Klomsæt & co as

Storgaten 10 B

0155 Oslo

Telefon: 24 14 18 00

Web: www.klomsæt.no