/Global/Advokatjobb/kolumbus.png

Kolumbus byr på et variert fagmiljø som stadig vokser, kontor midt i byen, en uformell tone og et sterkt engasjement for det vi driver med. Vi har gode muligheter for faglig utvikling, fleksitid, utfordrende arbeidsoppgaver og mye moro. Samtidig redder vi verden litt hver dag. Kolumbus er inne i en spennende fase. De neste årene skal vi utvide tilbudet vårt til å omfatte blant annet bysykkel, tog, gange, bildeling og dør til dør-transport. Vi er det første kollektivselskapet i Norge som tar et helhetlig ansvar for mobilitet, og det er mye nybrottsarbeid som skal gjøres. Med en jurist med på laget, kan vi i enda større grad sikre at vi tar kvalifiserte avgjørelser til det beste for kunden, og vi fortsetter å bygge verdifull kompetanse internt.

Jurist

Jurist til nyopprettet stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Tolke aktuell lovgivning
 • Behandle klager og avklare jusrelaterte spørsmål
 • Delta i anskaffelsesprosesser
 • Utarbeide kravspesifikasjoner og tilbudsdokumenter
 • Kvalitetssikre og forhandle kontrakter
 • Profesjonalisere innkjøpsprosesser
 • Utarbeide rutiner for oppfølgning av anskaffelser og leverandører
 • Utarbeide standardavtaler

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • God forståelse for skjæringspunktet mellom jus og teknologi
 • Erfaring fra innkjøpsprosesser
 • Kjennskap til IT-kontrakter (for eksempel systemutviklingskontrakter og skyløsninger)
 • Kjennskap til juridiske problemstillinger knyttet til IT-sikkerhet, herunder databehandleravtaler
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og grundig
 • Selvstendig
 • Ansvarlig
 • Effektiv

Har du spørsmål, kontakt Terje Øen, økonomi- og administrasjonssjef, på telefon 977 95 586. Dersom du påberoper deg fortrinnsrett eller ønsker at søknaden skal unntas offentligheten, er det fint om du presiserer det i søknaden.

Kolumbus as

4002 Stavanger