Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune skal sammen bygge nye Kristiansand kommune. Den nye storkommunen på Sørlandet vil få ca. 110.000 innbyggere og ca 8500 ansatte.

Kommuneadvokat - leder av kommuneadvokatkontoret

Kommuneadvokaten leder en enhet bestående av åtte advokater. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen, og har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslige og privatrettslig karakter. Enheten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer. I tillegg bistår kontoret med juridisk rådgivning og fører saker for domstolene, herunder fylkesnemnda.
Kommuneadvokaten rapporterer til assisterende rådmann som er direktør for organisasjon, personal og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Kommuneadvokaten har det økonomiske, faglige og personalmessige ansvaret for enheten og skal lede, veilede og fordele saker på en hensiktsmessig måte. I tillegg kommer rådgivning og behandling av egne saker, føre saker for fylkesnemnda og domstolene mv.
 • Sentrale rettsområder for kommuneadvokaten vil være:
 • Barnevernsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Enterprise og offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetslov
 • Erstatningsrett
 • Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor kommuneadvokatens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Advokatbevilling
 • Lang og bred prosedyreerfaring er ønskelig
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Utdanning

 • Høyskole/universitet, Master grad
 • Juridiske fag

Egenskaper

 • God rollemodell som oppmuntrer til åpenhet
 • Tydelig og evner til å sette retning
 • Evne til å delegere ansvar og kunne motivere og inspirere medarbeidere
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Gjennomslagskraft og dokumentert gjennomføringsevne
 • Tillitsskapende med høy integritet

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn eter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte oppgaver med mange utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
Kristiansand kommune - Nye Kristiansand kommune

4611 Kristiansand S