/Global/Advokatjobb/Langset%20Advokatfirma.png

Langseth Advokatfirma DA har 20 advokater – 13 partnere og 7 ansatte advokater/advokatfullmektiger. Firmaet har kontorer sentralt i Vika i Oslo, og tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste sentrale rettsområder, se www.langsethadvokat.no

Advokat/advokatfullmektig

Som et ledd i videreutviklingen av vårt firma søkes advokat/advokatfullmektig.

Den vi søker har arbeidet som advokat/fullmektig, gjerne i tilknytning til insolvens/konkursbehandling, fast eiendom, arbeidsrett eller generell næringsvirksomhet. Annen relevant arbeidserfaring er også av interesse.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver og god tilgang til prosedyre.

Snarlig tiltredelse. Søknader vurderes fortløpende.

Henvendelser om stillingen rettes til advokat Trude Stormoen, telefon: 22 42 42 42.

Søknad sendes:advokat@ladv.no

Langseth Advokatfirma DA

Postboks 1371 Vika

0114 Oslo