Lexit Advokat er et fullservice advokatkontor som leverer tjenester til så vel næringsliv som offentlig sektor og privatpersoner. Advokatkontoret består av 7 selvstendige erfarne advokater i kontorfellesskap. Advokatene har samlet sett bred kompetanse innenfor de fleste rettsområder. Vi påtar oss saker med fri rettshjelp. Advokatene påtar seg oppdrag også utenfor Asker, slik som blant annet Bærum, Oslo, Drammen, Eiker og omegn. Vi påtar oss også oppdrag i Vestfold, Østfold og hele Buskerud. Dersom det er praktisk mulig påtar flere av advokatene seg oppdrag også andre steder i Norge. Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

ADVOKAT HOS LEXIT I ASKER

Lexit Advokat – Lexit Advokat – din advokat i Asker

Askers største og eldste kontorfellesskap vil gjerne ha deg med på laget.

Vi står overfor et generasjonsskifte og har plass for advokat med egen portefølje eller muligheter for å bygge opp dette. Sakstilfanget er bra, både av fornøyde klienter og jevnlige forespørsler fra nye mennesker i Asker, Bærum og landet for øvrig.

Lexit består av 7 advokater i kontorfellesskap med sentral beliggenhet i moderne lokaler, og et flott arbeidsmiljø som vi ønsker å bevare. I tillegg til å ha fokus på fornøyde klienter, er vi opptatt av å holde et fornuftig kostnadsnivå. Det betyr at du ikke finner resepsjonister og sekretærer hos oss.

Vi ser for oss at du er en etablert advokat som ser fordeler ved å være lokalisert sentralt i Asker sentrum, eller har en drøm om å starte opp igjen som advokat. Du har glimt i øyet, pågangsmot og et ønske om å gjøre ditt beste for klienter, både ved faglig trygghet og god etikk.

Send en søknad og CV innen 1. oktober til vår e-postadresse: advokatene@lexitadvokat.no

Aktuelle kandidater inviteres til en uformell samtale.

Kontaktperson hos Lexit advokat:

Ann-Iren Vestli tlf 901 21 285

Lexit Advokat

Smuget 1, Asker

Postboks 286

1372 Asker

Telefon: (+47) 66 76 50 20

E-post:

Web: https://lexitadvokat.no/