/Global/Advokatjobb/Namdal_med%20tekst.PNG

Namdal tingrett har 7 medarbeidere, fordelt på en sorenskriver, en tingrettsdommer, en dommerfullmektig og fire saksbehandlere. Domstolen er lokalisert i Namsos, og omfatter kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Røyrvik, Lierne, Overhalla, Flatanger, Fosnes og Namsos.

Dommerfullmektig

Ved Namdal tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig i to år med mulighet for forlengelse.

Domstolen er fullfaglig og innebærer faglige utfordringer i form av stor variasjon i sakstyper, samt et nært samarbeid med kollegaer.

Stillingen gir muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Namdal tingrett søker dommerfullmektig med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring.

Det vektlegges å kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Domstolen legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Tiltredelse etter avtale. Politiattest vil bli innhentet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Lisa Elin Rosendal Bech, tlf. 74 22 62 08.

Søknadsfristen er 5. november 2018.

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes elektronisk på Jobbnorge.no.

Namdal tingrett

Postboks 25

7801 Namsos