/Global/Advokatjobb/Ness.jpg

Advokatfirmaet Ness Lundin DA består av 13 medarbeidere, hvorav 9 advokater/fullmektiger. Vi er ett av landets ledende firma innen erstatnings- og forsikringsrett, men har også en variert praksis innen arbeidsrett, arv- og skifterett, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett.

Advokat

Vi søker etter en advokat, med erfaring fra erstatningsrett eller andre sivilrettslige fag, som firmaet arbeider med. Arbeidet vil bestå i rådgivning overfor firmaets klienter, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Vi søker en kreativ og selvstendig advokat med gode juridiske kunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er gode utviklingsmuligheter i firmaet, og vi har konkurransedyktige betingelser. Alternative tilknytningsformer kan diskuteres.

Ness Lundin kan tilby muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt og hyggelig fagmiljø.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til adv. Tom Sørum, tlf 928 33438. Søknad sendes: dragland@nesslundin.no senest innen 20. november d.å. Se for øvrig www.nesslundin.no for nærmere info om vårt firma.

Advokatfirma Ness Lundin DA

Universitetsgata 8

0164 Oslo

Telefon: 23 29 90 00

E-post:

Web: www.nesslundin.no