Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

Advokat innen arbeidsrettsfeltet

Bli kjent med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Rogaland bistår sine medlemsbedrifter i en region med viktige næringer for landet, og et næringsliv med stor omstillingsdyktighet.

Vi søker en dyktig advokat som kan bistå NHO-medlemmene i arbeidsrettsspørsmål i form av rådgivning og forhandlinger. Det kreves erfaring fra arbeidsrettsfeltet. Det er en fordel at du trives med å dele din kunnskap gjennom kurs-, informasjons- og foredragsvirksomhet, og da særlig innen områder som tariff, feriespørsmål, problemstillinger knyttet til sykefravær, ansettelser og stillingsvern. Til stillingen hører også med å representere NHO i det lokale næringslivet og i råd og utvalg. Du vil jobbe på tvers av landsforeningene og i samarbeid med de andre advokatene i NHO-felleskapet.

Vi ønsker oss en advokat som er selvstendig, strukturert og initiativrik, og som er opptatt av å skape gode løsninger og resultater.

Det er en fordel om du har interesse for å jobbe med næringspolitikk.

Kvalifikasjoner

  • Du har juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap
  • Du har erfaring som advokat innen arbeidsrettsfeltet
  • Du har solid faglig kompetanse og evne til prinsipiell tekning, men også evne til å se pragmatiske løsninger som forener ulike syn
  • Du er samfunnsengasjement og har evne til å se næringslivets rolle og betydning

Personlige egenskaper

  • Du er selvstendig, strukturert og initiativrik
  • Du er opptatt av å skape gode løsninger og resultater
  • Du er utadvendt og har gode samarbeidsevner
  • Du er trygg i møte med andre mennesker, både en-til-en og i større grupper

Vi tilbyr

  • Deltakelse i et innovativt og profesjonelt arbeidsrettsmiljø
  • Faglig og personlig utvikling ved samarbeid med dyktige kollegaer med spisskompetanse innenfor relevante fagfelt

Om arbeidsgiveren

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 27.500 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

NHO Rogaland har 2400 medlemmer med 82000 årsverk. Regionkontoret har utstrakt samarbeid med andre enheter i NHO-fellesskapet. Til sammen utgjør vi et betydelig fagmiljø hvor det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi er lokalisert i Stavanger. Les mer på www.nho.no/rogaland.

Søk stilling her

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tone Grindland
Regiondirektør
Telefon: 456 99 909
Margrethe Meder
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon: 917 31 919
 
NHO

Middelthunsgt. 27

0305 Oslo

Web: www.nho.no