/Global/Advokatjobb/NHO.png

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO arbeider for at våre 25.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no

Advokat til NHO Hordaland

NHO Hordaland bistår sine medlemsbedrifter i en region med viktige næringer for landet, og et næringsliv med stor omstillingsdyktighet.

Vi søker en dyktig advokat som kan bistå våre medlemmer i arbeidsrettsspørsmål i form av rådgivning og forhandlinger. Det kreves noen års erfaring fra arbeidsrettsfeltet. Det er en fordel at du trives med å dele din kunnskap gjennom kurs-, informasjons- og foredragsvirksomhet, og da særlig innen områder som tariff, feriespørsmål, problemstillinger knyttet til sykefravær, ansettelser og stillingsvern. Til stillingen hører også med å representere NHO i det lokale næringslivet og i råd og utvalg.

Du vil jobbe på tvers av landsforeningene og i nært samarbeid med den andre advokaten ved vårt kontor.

Det er en fordel om du har interesse for å jobbe med næringspolitikk. Det er en forutsetning for stillingen at du disponerer egen bil, og du må påregne reising til Sogn og Fjordane og våre øvrige tilliggende fylker.

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap.
  • Noen års erfaring som advokat innen arbeidsrettsfeltet.

Egenskaper

  • Du er selvstendig, strukturert og initiativrik.
  • Du er opptatt av å skape gode løsninger og resultater.
  • Du er utadvendt og har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktige betingelser.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et aktivt og flerfaglig arbeidsmiljø.

Spørmål om stillingen, kontakt Executive legal recruiter Rikka L. Rognsaa, tlf. 917 62 288.

NHO

Veiten 3

5807 Bergen

Web: www.nho.no