/Global/Advokatjobb/NHO.png

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 25.500 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

Advokat/jurist

Advokat/jurist tilknyttet samfunnsøkonomi og næringspolitikk

NHO søker advokat/jurist som vil bli fagansvarlig for:
• avgiftsspørsmål (merverdiavgift, særavgifter, miljøavgifter mv.)
• skatteforvaltning (saksbehandlingsregler, skattekrim mv.)
• andre fagområder, etter våre behov

Fagansvaret innebærer å holde seg orientert om avgiftsområdet nasjonalt og internasjonalt for å utforme og formidle NHOs politikk. Til stillingen hører også rådgivning i NHO-fellesskapet og bistand til medlemsbedrifter i prinsipielle spørsmål. Vår medarbeider vil også kunne få ansvar for andre fagområder, både sporadisk og permanent.

Vi ønsker en allsidig medarbeider, gjerne med følgende bakgrunn:
• God kjennskap til politiske prosesser
• Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og samarbeide på tvers av faggrupper
• Evne og interesse for å sette seg inn i politisk aktuelle fagområder
• Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, også på engelsk
• Innsikt i avgiftsrett
• Erfaring fra offentlig og privat virksomhet
• Advokatbevilling

Stillingen hører til skattegruppen i vår avdeling Samfunnsøkonomi, som ledes av sjeføkonom Øystein Dørum og har i alt ni medarbeidere. Skattegruppen består av ytterligere en jurist/advokat og en samfunnsøkonom med spesialisering i skatteøkonomi. Noen av arbeidsområdene vil være tilknyttet den næringsjuridiske enheten i vår Næringspolitiske avdeling, hvor det er fire advokater.

Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser med fleksibel arbeidstid i et hyggelig miljø.

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med advokat/skattejurist Ellen Mulstad på tlf.: 930 46 833, eller advokat/fagleder næringsjuss Halvor E. Sigurdsen på tlf.: 930 63 694.

Synes du dette er interessant så håper vi du vil søke på stillingen innen 1. oktober 2018.

NHO

Middelthunsgt. 27

0305 Oslo

Web: www.nho.no