NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 89?000 medlemmer. Organisasjonen er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon. Vi er 130 glade, kreative og innovative kolleger med god breddekompetanse, som sammen gjør oss til et sterkt faglig miljø. Vi er tilstede for medlemmene over hele landet, og har 16?avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo.? I NITO er vi lidenskapelig opptatt av at våre medlemmer får optimale lønns- og arbeidsvilkår, faglig utvikling og at ingeniører og teknologer har en synlig og tydelig stemme i samfunnet. Fornøyde medlemmer er det beste vi vet og derfor blir vi motivert og begeistret av å strekke oss litt lenger.

Advokat / juridisk rådgiver - vikar

Om fagmiljøet
NITO har betydelig erfaring og ekspertise innen individuell og kollektiv arbeidsrett, og har et stort arbeidsrettslig miljø på 19 ansatte advokater. En av våre kolleger skal ha permisjon, og vi søker derfor etter en vikar i juridisk seksjon. Varigheten på vikariatet er ut 2019, med mulighet for forlengelse dersom forholdene ligger til rette for dette ved utgangen av året.
NITO tilbyr arbeidsrettslig bistand innen de fleste områder av arbeidslivet, og våre medlemmer er ansatt i alle typer virksomheter i både privat og offentlig sektor.?Sakstilfanget er svært bredt, og NITO prioriterer spesielt henvendelser knyttet til omorganisering, nedbemanning, stillingsvernssaker, arbeidstid, forhandlinger, pengekrav, pensjon og tariffavtaler. Ansatte i juridisk seksjon deltar også i NITOs arbeid med utvikling av arbeidslivspolitikk og skriver fagartikler og høringssvar på arbeidslivsområdet.

Om stillingen
Ansvarsområder 
Stillingen innebærer i hovedsak individuell, arbeidsrettslig bistand til medlemmer og tillitsvalgte. Du skal fremme medlemmenes interesser i saker som oppstår i arbeidsforholdet og også bidra i undervisning og foredrag for tillitsvalgte og medlemmer. 
Arbeidsoppgavene er svært varierte, og reisevirksomhet  må påregnes.? 

Ønskede kvalifikasjoner 
Vi søker advokat eller juridisk rådgiver med erfaring innen arbeidsrett. Det er nødvendig med gode engelskkunnskaper.  

Som advokat eller juridisk rådgiver hos NITO jobber du tett på mennesker i?et bredt spekter av saker.?Du må?være?profesjonell, glad i å bistå enkeltmennesker, faglig sterk?og serviceinnstilt.?Du må takle en?stor?variasjon?i arbeidsoppgaver og?til tider?ett?høyt arbeidstempo.

Vi kan tilby
Vi kan tilby den rette personen et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, fleksibilitet og en spennende jobb i en organisasjon i vekst. 

Ved spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med  
advokat Erlend Aarsand, sjef juridisk seksjon, 402 81?018  
Monica Holmen, HR sjef, 913 34?128.

NITO

Støperigata 1

0250 Oslo

Relaterte stillinger