Ledige stillinger – jurist/advokat (1-2 stillinger)

NORCE er etablert med sterke kompetansemiljøer på alle sine lokasjoner. I Kristiansand er vi i ferd med å bygge opp et fagmiljø på «Kontrakt og Innkjøp» for å betjene alle selskapets lokasjoner fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Fagmiljøet har ansvar for at avtaler inngås i henhold til NORCE sin strategi og retningslinjer. Det gjelder blant annet avtaler med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre i inn- og utland, samt det offentlige virkemiddelapparatet. For å ytterligere styrke vårt fagmiljø søker vi etter 1-2 medarbeidere innenfor følgende stillingskategorier:

· jurist / advokat (senior)

· jurist / advokat (junior)

Som jurist/advokat i NORCE yter du juridisk rådgivning til selskapets administrative og operative avdelinger. I NORCE har vi ambisiøse mål, der profesjonalisering av våre interne tjenester er en viktig del. Vi ser etter deg som kan og har lyst til bidra til dette.

Faglig ser vi etter deg med god kompetanse og erfaring med kontraktsarbeid. Her inngår blant annet avtaleutforming, forhandling og løpende rådgivning relatert til ulike typer forretningsmessige avtaler. Kompetanse og erfaring innenfor ulike typer forsknings- og utviklingsavtaler med tilskudd fra det offentlige, samt kjennskap til statsstøtteregelverket, vil bli vektlagt. Det er ønskelig at du har en tverrfaglig forståelse og interesse for immaterialrettslige problemstillinger, herunder ulike rettigheter og hvordan disse avtalemessig kan reguleres. NORCE er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, og for løpende bistand til våre innkjøpere har vi behov for medarbeidere med erfaring og kompetanse innenfor dette rettsområdet.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk forutsettes.

Gode samarbeidsevner vil stå sentralt i vurderingen av aktuelle kandidater. Her vil evnen til å bidra til effektiv samhandling og kommunikasjon samt gjennomføringsevne være spesielt viktig. Videre ser vi etter deg som er:

  • selvstendig og løsningsorientert
  • kvalitetsbevisst, nøyaktig og strukturert
  • pro-aktiv, tar initiativ og er nysgjerrig av natur

Du må trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

Jurist/advokat (senior): Cand.jur. eller Master i rettsvitenskap samt minimum 10 års erfaring innenfor relevante oppgaver og rettsområder.

Jurist/advokat (junior): Master i rettsvitenskap samt 1-3 års erfaring innenfor relevante oppgaver og rettsområder. Nyutdannede vil også bli vurdert.

Arbeidssted er p.t. Universitetsveien 19, Kristiansand. En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist er 3. februar 2020. Søknad registreres via portalen jobbnorge.no. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester vedlegges søknaden. Vi ber også om at referanser oppgis.

Vi tilbyr spennende og utfordrende stillinger i en organisasjon med sterke fagmiljøer, konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger. I evalueringen vil vi vurdere den totale kompetansen og erfaringen på tvers av kandidatene til de to stillingene.

Begge stillingene rapporterer til leder for Kontrakt og Innkjøp.

For spørsmål om stillingene kontakt leder for Kontrakt og Innkjøp Helge Tennebø, (tlf.: 913 17 931) eller HR-rådgiver Hilde Midtbø, (tlf.: 913 54 423).

Søk stilling her

NORCE

Nygårdsgaten 112,

5008 Bergen

Telefon: 56 10 70 00

E-post:

Web: https://www.norceresearch.no/