/Global/Advokatjobb/norges%20bank.png

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2016 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Jurist

Vi søker en faglig sterk jurist med erfaring fra finans, for ansettelse i sentralbankens juridiske enhet. Sentralbankens jurister har ansvar for juridisk rådgivning og saksbehandling på hele sentralbankvirksomhetens område (ikke SPU). Sentralbanklovgivning, betalings- og oppgjørssystemer, betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av valutareservene, samt juridiske fagområder innen bankens egenforvaltning er spesielt viktige områder.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk utredning og saksbehandling på sentralbankvirksomhetens område og innenfor relevant offentligrettslig regelverk (bl.a. sentralbanklov, offentlighetslov, forvaltningslov)
 • Regelverksarbeid innenfor sentralbankens ansvarsområder, bl.a. høringsuttalelser, forskrifter, rundskriv og internt regelverk
 • Juridisk rådgivning til sentralbankens fagavdelinger om bl.a. forvaltningen av statens valutareserver, statsgjeldforvaltningen, bankkrisehåndtering og avtaler om bankenes kontohold, pantstillelse, betalingssystemer mv
 • Rådgivning og forhandling knyttet til bankens avtaleinngåelser
 • Rådgivning om sentralbankens egenforvaltning, inkludert eiendomsforvaltning, avtaleforvaltning, arbeidsrett og offentlige anskaffelser
 • Oppfølgning overfor sentralbankens kontraktsmotparter

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i Rettsvitenskap med gode karakterer
 • Minimum 2-4 års arbeidserfaring, gjerne fra advokatvirksomhet, juridisk enhet innen bank-/finansforetak og/eller relevant offentlig virksomhet
 • Erfaring fra/kunnskap om finansmarkedene, kapitalforvaltning, finansregulering og verdipapirrett, samt finansielle avtaler (ISDA/GMRA) vil telle positivt
 • For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Det kreves at vedkommende kan klareres for KONFIDENSIELL i henhold til Sikkerhetsloven. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, målrettet og serviceinnstilt
 • Du har høy integritet og etisk standard
 • Du har gode analytiske egenskaper og forstår viktigheten av godt juridisk håndverk i en kunnskapsorganisasjon
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver innen et bredt spekter av juridiske fagområder
 • Utvikling av juridisk spisskompetanse innen sentralbankens kjerneoppgaver
 • Juridisk rådgivning og problemløsning innenfor et sterkt fagmiljø
 • Mulighet til å jobbe i en viktig samfunnsinstitusjon i nært samarbeid med bankens øvrige fagmiljøer
 • Konkurransedyktige lønns- og personalbetingelser

Spørsmål om stillingen, kontakt Assessit, Tove Gartland tlf.  958 99 755, Assessit, Trine Bjertnes TangenAssessit tlf. 905 53 525 eller Juridisk Alexander Behringer, tlf. 900 88 219.

Norges Bank

Bankplassen 2

0107 Oslo