Norges Bondelag er en fagorganisasjon for bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har over 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 54 ved hovedkontoret i Schweigaardsgate i Oslo. Internettadressen er www.bondelaget.no

Advokatfullmektig/advokat

Avdeling for regnskap- og juridisk service har 17 ansatte, hvorav 10 advokater og fullmektiger. En av advokatene pensjonerer seg sommeren 2019 og vi søker hans etterfølger.

Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag, prosedyre, foredrag, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.

Avdelingen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon, skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, arbeidsrett og entreprise. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.

Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert person med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, og 2 – 5 års erfaring fra juridisk arbeid. Kjennskap til norsk landbruk er en fordel.

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med eget kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 22. april 2019, til bondelaget@bondelaget.no.

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 Oslo