Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO. Vi har ca. 2 800 medlemsbedrifter med rundt 130 000 årsverk. I Norsk Industri er vi totalt 50 ansatte, hvorav juridisk avdeling har 8 advokater som bistår medlemsbedriftene i arbeidsrettslige spørsmål. Norsk Industri er part i nærmere 30 overenskomster, og en stor del av våre advokaters arbeidsoppgaver er knyttet til forhandling og forvaltning av disse overenskomstene.

Advokat - arbeidsrett

Avdelingen samarbeider ofte med advokater i andre deler av NHO-fellesskapet. Sammen utgjør vi et betydelig arbeidsrettslig fagmiljø.

Vi søker nå en advokat med gode faglige kvalifikasjoner i arbeidsrettslige spørsmål. Det er en fordel om du også har erfaring med tariffrettslige problemstillinger. Stillingen er utpreget selvstendig og innebærer utstrakt kontakt med medlemsbedrifter og fagforeninger. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi har tidvis høyt arbeidspress, og det er viktig for oss at du er serviceinnstilt, omgjengelig og har lyst til å yte litt ekstra når det trengs. Du må kunne tilpasse deg ulike miljø og like å arbeide med et bredt spekter av problemstillinger samtidig. Vi prosederer ikke saker i rettsapparatet, og stillingen er derfor en ren rådgiver-/forhandlerrolle.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • juridisk rådgivning innenfor ulike arbeidslivsspørsmål – både kollektiv og individuell arbeidsrett
  • være en del av Norsk Industris forhandlingsteam i forbindelse med tarifforhandlinger
  • holde foredrag og kurs innen arbeidsrett

Kvalifikasjoner:

  • Cand. jur./master i rettsvitenskap med erfaring fra arbeidsrettslige spørsmål og advokatbevilling
  • relevant erfaring innen arbeidsrettsfeltet
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper:

  • utadvendt og medlemsorientert
  • evne til å jobbe selvstendig og systematisk
  • gode samarbeidsevner

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte direktør arbeidsliv Carla Botten-Verboven på telefon: 913 58 498.

Søknad med CV og vitnemål kan sendes: Søk her

Du må regne med å måtte fremlegge originale vitnemål ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 30. april 2019   

Norsk Industri