Juridisk rådgiver-Oslo kommune

Arkiv - Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Konserninnkjøp er Oslo kommunes kompetansesenter innen anskaffelser. Vi har ett av Norges ledende anskaffelsesmiljøer. Juridisk seksjon består av åtte jurister med bred erfaring innen anskaffelsesfeltet. Seksjonen bistår øvrig avdeling med juridisk rådgivning i konkrete anskaffelsesprosesser, utvikling av konkurransegrunnlags- og kontraktsmaler, bistand til kommunens øvrige virksomheter, samt rådgivning innen anskaffelser som strategisk virkemiddel mot overordnet byrådsavdeling. Juridisk seksjon har ansvar for behandling av Oslo kommunes KOFA-klager.
 
Vi søker nå etter jurister med erfaring fra anskaffelser. Det er ønskelig med erfaring innen IKT-anskaffelser og personvern. 

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand innen anskaffelser og tilhørende rettsområder
 • For IKT-anskaffelser /personvern vil utvikling, gjennomføring og oppfølging av IKT-kontrakter i store prosjekter være en sentral oppgave. Videre vil det også være oppgaver i grenselandet anskaffelser/personvern, herunder arbeid med databehandleravtaler
 • Opplærings- og foredragsvirksomhet i anskaffelsesprosesser både internt og for øvrige virksomheter i kommunen
 • Klagebehandling, forhandlinger og tvisteløsning, behandling av Oslo kommunes KOFA-klager
 • Utvikling og forvaltning av maldokumenter, veiledning og kontrakter
 • Bidra til den strategiske utvikling av anskaffelser i kommunen

Stillingen passer for deg som:

 • Har bred erfaring fra og liker å jobbe med offentlige anskaffelser
 • Ønsker videre fordypning i fagfeltet
 • Er interessert i å jobbe i grensesnittet mellom fag og politikk
 • Er selvstendig og har gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner

 • Cand. Jur eller master i rettsvitenskap
 • Ønskelig med minst tre års erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Ønskelig med erfaring innen IKT-rett og/eller personvern/GDPR

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og initiativ
 • Du er nyskapende og liker å jobbe med offentlige anskaffelser
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er målrettet og har høy gjennomføringsevne
 • Du er analytisk, strukturert og har nese for det forretningsmessige      

Vi tilbyr

 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet
 • Gode utviklingsmuligheter og deltakelse på faglige arenaer både innenlands og utenlands
 • Lønn etter avtale (lønnstrinn 52-68 i Oslo kommunes regulativ avhengig av kvalifikasjoner og erfaring)
 • Fleksibel arbeidstid og -sted
 • Fleksitidsordning og overtidsbetaling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

Kontaktperson 
Gro Bergeius Andersen
Seksjonsleder Juridisk rådgivning Konserninnkjøp
Telefon928 91 033

SØK STILLINGEN HER

Om arbeidsgiveren

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne
tjenesteleverandør. Vi ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings-
og driftsoppgaver, som skal understøtte virksomhetenes behov for effektiv
digitalisering og gode digitale arbeidsverktøy for de ansatte. Våre 370 ansatte
leverer et bredt spekter av frivillige og obligatoriske fellestjenester til
kommunens 50 virksomheter innen blant annet IT, anskaffelser, prosjektledelse,
organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap, økonomi og
kommunikasjon.

Vi gir kommunens virksomheter tilgang til smarte, samordnede og
universelt utformede arbeidsverktøy, slik at innbyggere og næringsliv får et
mest mulig effektivt og godt møte med kommunen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre
ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert
til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell
orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å
tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes
opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25
kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt
om å bli unntatt offentlighet.

Oslo Kommune

Oslo

Telefon: 21 80 21 80

Web: https://www.oslo.kommune.no/