Oslo kommune Fri Rettshjelp er et offentlig advokatkontor som gir rettshjelp til utsatte grupper som ellers ikke ville kontaktet advokat om kontoret ikke fantes. Saksområdene avspeiler de problemene kontorets målgruppe har og som ofte ikke er omfattet av rettshjelploven. Fri Rettshjelp fører ikke saker for retten.

Advokat - deltidsstilling

Vi har ledig deltidsstilling for advokat med egen privatpraksis. Stillingen innebærer per i dag en dagvakt og en kveldsvakt per uke.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet består av alminnelig advokatarbeid i form av rådgivning og partsrepresentasjon for private personer i saker mot private eller det offentlige. Saksområdene er til dels de samme som man finner som prioritert område i rettshjelploven, men i tillegg ytes rettshjelp i saker i tilstøtende rettsområder.
Kvalifikasjoner
  • Advokat med bevilling og privatpraksis
  • Fortrinnsvis erfaring fra arbeid med rettshjelp for ressurssvake grupper
  • Bred juridisk kompetanse da saksområdene er mange
  • Advokater med særlig kompetanse innen utlendingsrett, men også sosial- og trygderett og arbeidsrett
  • Kontoret har en stor andel fremmedspråklige klienter og språkferdigheter utover norsk vil bli tillagt vekt    
Personlige egenskaper
  • Du er strukturert og har gjennomføringsevne
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
  • Du har evne til å møte mennesker i en vanskelig situasjon
Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver
Fagmiljø med bred kompetanse
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Lønnsplassering som spesialkonsulent II i lønnstrinn 48 (p.t. kr. 633 200,- i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ    

Kontaktperson: 
Bente Oftedal Roli
seksjonsleder
23 48 79 00

SØK STILLINGEN HER

Oslo kommune Fri Rettshjelp

Storgata 19

0184 Oslo