Mo i Rana er den 3.største byen i Nord-Norge med over 26000 innbyggere.Rana er det befolkningsmessige sentrum på Helgeland, og by sentrum for et omland på størrelse med Østfold, Vestfold og Akershus. Mo i Rana er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, europavei forbindelse nord-sør og øst-vest, flyplass og en av landets største havner. Rana kommune legger vekt på rask og effektiv tilrettelegging for næringslivet. Rana utviklingsselskap, som eies av kommunen og næringslivet er en dynamisk sparringspartner for etablerere. I likhet med våre nabokommuner har vi nok areal, både for næringsvirksomhet og fritidsformål. Ranas naturrikdommer med nærhet til fjell og hav gir gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske.

Jurist i Rana og Hemnes barneverntjeneste (2020/177)

Org.nr.:872 418 032 
Havmannen.png

Barneverntjenesten i Rana er organisert i avdeling for barn og familier. Det er et etablert samarbeid med juridisk avdeling ved kommuneadvokatens kontor i Rana kommune. Barneverntjenesten har 26 årsverk og inndelt i tre team med en seksjonsleder.

Hemnes barneverntjenesten har 5 stillingshjemler og en barnevernleder, tjenesten er organisert under helse og omsorgsavdelingen. Barn og familieavdelingen består av totalt 57,5 årsverk. Fagavdelingen består av mottak/merkantil, Helsesøster og jordmortjenesten, Familietjenesten og barneverntjenesten.

Vi søker etter jurist i 100 % fast stilling fra og med 01.08.2020. Arbeidssted vil i hovedsak være i Rana barneverntjeneste sine lokaler, men det må påberegnes faste kontordager i Hemnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte juridisk rådgivning og bistand til barneverntjenesten.
 • Håndtere og prosedere barneverntjenestens fylkesnemndsaker.
 • Bidra til å utvikle og implementere barneverntjenestens maler, interne regelverk, rutiner og prosedyrer.

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Relevant juridisk erfaring innen barnevernretten og forvaltningsrett

I tillegg vektlegges:

 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Faglig kvalifikasjoner
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Integritet og rolle forståelse
 • Selvstendighet og effektivitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Det må påregnes et tett samarbeid med Kommuneadvokatens kontor ved Rana og Hemnes kommune. Nærmeste overordnet leder vil være leder for avdeling for barn og familier.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.

Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Fagsjef Anne Skar Gabrielsen tlf. 95254468 eller Seksjonsleder Mona Helen Wangberg Simonsen tlf. 97068055

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

SØK STILLINGEN HER

Rana Kommune

Rådhusplassen 2

8622 Mo i Rana