/Global/Advokatjobb/Riisa.png

Advokatfirmaet RIISA & Co er Norges ledende advokatfirma innenfor forsikrings- og erstatningsrett, herunder profesjonsansvar og erstatningssaker knyttet til fast eiendom. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Vårt firma er i Finansavisen kåret som landets beste advokatfirma innenfor fagfeltet forsikringsrett. Vi har også oppdrag for offentlige og private klienter innenfor andre rettsområder, blant annet trygdesaker for staten, familie- og arverett og straffesaker. Firmaets advokater har prosedert 11 sivile saker for Høyesterett det siste året, og 9 av våre partnere har møterett. Vi er aktive bidragsytere innenfor våre fagfelt, blant annet ved at våre advokater har vært representert i lovutvalg, utgitt fagbøker samt at vi underviser og holder kurs etc.

Advokat/advokatfullmektig

Vi har et hyggelig, inkluderende og uformelt arbeidsmiljø. Hos oss vil du få gode muligheter til faglig utvikling spesielt innenfor våre hovedfagområder, men også innenfor andre rettsområder. Du vil også få prosedyreerfaring.

Vi søker etter 1-2 yngre advokater/advokatfullmektiger til vårt Oslokontor. Både du som er nyutdannet og du som har noe arbeidserfaring oppfordres til å søke. Da vi har som mål å øke antallet kvinnelige advokater i firmaet oppfordrer vi kvinner til å søke.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes til advokat Jarl Henstein innen 1. mars 2018 på e-postadresse:  jarl.henstein@riisa.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til advokat Jørgen Svartebekk (e-postadresse: jorgen.svartebekk@riisa.no/tlf.: 934 80 871) eller advokat Ståle Hovda (e-postadresse: stale.hovda@riisa.no/tlf.: 916 27 880).

Advokatfirmaet RIISA & Co

Postboks 3119 Elisenberg

0207 Oslo