Advokatene Sæverud & Co er et etablert kontorfellesskap i sentrum av Bergen, beliggende like ved Bergen tinghus. Kontorfellesskapet består av 6 selvstendige advokater med varierte porteføljer, herunder strafferett, familierett og fast eiendoms rettsforhold. Vi får ledig plass i felleskapet for

Advokat

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og gode samarbeidsforhold. Kontorfellesskapet har nøkterne driftsutgifter.

Tiltredelse etter avtale.

Ta kontakt med advokat Steinar Moritz Andersen for en uformell samtale, tlf. 482 24 519 eller mail: sma@saverud.com

Advokatene Sæverud & CO