Advokat Juridisk avdeling

Illustrasjonsfoto til ledige stillinger i Sparebanken Sør

Juridisk avdeling i Sparebanken Sør består i dag av to advokater, og skal nå styrkes med ytterligere en stilling. Vi tilbyr en spennende jobb med utviklingsmuligheter, på en trygg arbeidsplass.

Bank- og finansbransjen er i stadig endring gjennom økt digitalisering og omfattende endringer i det regulatoriske rammeverket. Vi tilpasser oss aktivt nye rammebetingelser og forretningsmuligheter, og skal samtidig fremstå som en trygg og tillitsvekkende aktør i markedet. Juridisk avdeling er en sentral premissleverandør i en slik sammenheng.

Avdelingen er organisert sammen med avdeling for anti-hvitvask og økonomisk kriminalitet, som også ledes av juridisk direktør. Arbeidsoppgavene i avdelingen er varierte og innenfor et bredt spekter av de juridiske fag, slik som bank- og finansrett, kontraktsrett, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, fast eiendoms rettsforhold, konkursrett, personvern med mer.

Advokatene i Sparebanken Sør bistår bankens ansatte både innenfor privatmarked og bedriftsmarked, datterselskaper, avdelinger og fagenheter. Arbeidet foregår i et tverrfaglig miljø i nær kontakt med konsernets ledelse og de ulike forretningsområdene. Avdelingen har et stimulerende arbeidsmiljø på en trygg og attraktiv arbeidsplass. Her er det også høyt tempo, stort engasjement og høy kompetanse.

Sentrale oppgaver

 • Juridisk rådgivning og veiledning
 • Implementere nytt regelverk og opplæring innen juridiske fagområder
 • Rettsprosesser, forhandlinger, klagebehandling og utenomrettslige tvisteløsninger
 • Juridiske utredninger, kvalitetssikring og kontroll av prosesser, avtaler og dokumentasjon
 • Delta i prosjekter

Vi ønsker deg som er/har

 • Advokatbevilling og minimum 3 års relevant erfaring
 • God forretningsforståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • Høy arbeidskapasitet, er effektiv, strukturert og kan multitaske
 • Løsningsorientert, serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner
 • Gode engelskkunnskaper

Vi tilbyr en spennende jobb med gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, bonusordning, gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger på en solid og veldrevet arbeidsplass.

Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med juridisk direktør Øystein Solbakken, tlf. 913 85 765, eller direktør Konsernstab Rolf H. Søraker, tlf. 918 23 371, for mer informasjon.

Søknad sendes via jobbnorge.no innen 25.01.2021.

SØK STILLINGEN HER

Sparebanken Sør er en solid og veldrevet regionsparebank med en forvaltningskapital på ca. 145 mrd. kroner. Banken, som er blant landets største sparebanker, har sitt markedsområde i Agder, Vestfold og Telemark, samt i Rogaland. Sparebanken Sør er en attraktiv arbeidsgiver med kraft og ambisjoner. Banken har dyktige medarbeidere med høyt faglig nivå og er kjent for effektive beslutningsprosesser. Satsing på ny teknologi og digitalisering sikrer gode kundeopplevelser i alle kanaler. Banken har et sterkt samfunnsengasjement og har fokus på bærekraft. Sparebanken Sør deler hvert år ut betydelige midler i gaver til nærmiljø og lokalsamfunn.

Sparebanken Sør