Vegfinans AS er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Morselskapet, Vegfinans AS, er eiet av fylkeskommunene Innlandet, Viken og Vestfold/Telemark. Vegfinans AS har over 20 heleide datterselskaper i eierfylkene. Selskapet er i dag i ferd med å opprette tre selskaper (et pr. fylke) som skal være internbanker for all aktivitet i de respektive fylkene. De administrative oppgaver og ansatte er samlet i Vegfinans AS.

Juridisk direktør/ Senior advokat

Juridisk direktør/senior advokat

Som juridisk direktør vil du være ressursperson/sparringspartner for selskapets medarbeidere når det gjelder regelverket for offentlige anskaffelser. Du vil arbeide mye med kontraktsrett og være ansvarlig for compliance og internkontroll. Du vil også ha ansvaret for selskapets høringsuttalelser samt at du skal informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.

Vi søker etter en person som har:

• Master i rettsvitenskap
• Advokatbevilgning
• Dokumentert erfaring fra arbeid med kontraktsrett og offentlige anskaffelser
• Kjennskap til GDPR og personvernforordningen

Du må være løsningsorientert og arbeide strukturert og nøyaktig. Du må balansere arbeidstempoet ditt med fokus på detaljer og nøyaktighet. Vi forventer at du er en pådriver som sikrer ferdigstillelse av prosesser og prosjekter. Du jobber godt både alene og som en del av en gruppe. Du er kreativ og en viktig bidragsyter i saksutredninger samtidig som du lojalt støtter beslutninger som er fattet.

Du kommer til et selskap i kraftig utvikling med mange krevende og interessante oppgaver som bidrar til utviklingen av landets infrastruktur. Vegfinans er et lite, men effektivt selskap som forvalter store økonomiske verdier

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte vår rådgiver i Agilium Worldwide, Jon A Steen på tlf: 93292400

SØK STILLINGEN HER

Kortfattet søknad med CV sendes via www.awn.no – ledige stillinger snarest. AWN innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale, også overfor vår oppdragsgiver.

Vegfinans