/Global/Advokatjobb/Sykehuset%20innlandet.jpg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Advokat / advokatfullmektig / jurist - Juridisk avdeling

Ønsker du bli en del av Innlandets største kompetansemiljø?

Vi søker etter en medarbeider med god kjennskap til ulike rettsområder, og som kan bidra til at juridisk avdeling leverer god kvalitet til rett tid. 

Som medarbeider i juridisk avdeling vil du bistå hele organisasjonen i de juridiske problemstillinger som til enhver tid aktualiseres. Behovet for juridisk kompetanse er særlig knyttet til områdene helserett, offentlige anskaffelser, personvern, entreprise / fast eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett. Juridisk avdeling bistår også i forhandlinger og konfliktløsning. For den rette kandidat vil det være muligheter for prosedyre for domstolene. 

Juridisk avdeling er organisert i Stabsområde HR. Avdelingen består av to jurister/advokater, og har en sentral rolle i administrasjonen av ett av landets største helseforetak. 

Arbeidssted er ved vårt administrasjons- og servicesenter i Brumunddal. Noe reisevirksomhet må påregnes Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving innenfor foretakets ulike rettsområder (eksempelvis helserett, arbeidsrett, personvern).
 • Kurs og opplæring.
 • Forhandlinger og konfliktløsning.
 • Muligheter for prosedyre for domstolene.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring innen helserett og personvernrettslige problemstillinger. Relevante spesialfag kan kompensere for manglende erfaring.
 • Erfaring fra større høykompetansemiljøer vil vektlegges.

Utdanningsretning

 • Juridiske fag

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Kunne skape gode relasjoner og samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.
 • Kunne arbeide målrettet og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Tverrfaglighet og stor variasjon i arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Spørmål om stillingen, kontakt Avdelingssjef Hans Kristian Hellum, Tlf. 907 24 612 eller
HR-sjef Ragnhild Wulfsberg, Tlf. 952 08 660.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Sykehuset Innlandet HF

Furnesvegen 26

2381 Brumunddal