Sykehuspartner - en partner for helsetjenester i utvikling Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Advokatfullmektig

Juridisk fagenhet skal gi Sykehuspartner HF juridisk rådgivning innenfor relevante rettsområder, eksempelvis innen kontrakts- og avtalerett,arbeidsrett, anskaffelser, IKT-sikkerhet og personvern. Juridisk Fagenhetdriver også compliance-arbeid i virksomheten, samt forebyggende arbeid som foreksempel intern opplæring til ledere og medarbeidere.

Som advokatfullmektig i Juridisk fagenhet vil du jobbe sammen med to faglig selvstendige og erfarne jurister. Juridisk fagenhet har etuformelt og hyggelig arbeidsmiljø med tidvis høyt arbeidstempo. Juridiskfagenhet er organisert i stab virksomhetsstyring.

Vi søker etter en engasjert, selvstendig og faglig dyktig advokatfullmektig som ønsker å være med å utvikle vårt juridiske fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil for det meste være innenfor fagfeltene kontraktsrett (herunder IT-kontrakter og anskaffelser), personvernrett, men også andre rettsområder ved behov
 • Bistå med å kvalitetssikre prosedyrer, maler, kontrakter og andre dokumenter
 • Yte rådgivning, veiledning og undervisning til ledere og toppledergruppen
 • Delta i ulike samarbeidsforum internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Kompetanse innen kontrakts- og avtalerett, kjennskap til IT-kontrakter er en fordel
 • Faglig styrke og personlig egnethet vektlegges     

 Du bør like å jobbe innenfor flere fagområder, må ha erfaring fra å jobbe med kontrakter, like å jobbe i et tverrfaglig miljø samt ha motivasjon og evne til å sette deg inn i ulike problemstillinger raskt. Virksomhetsforståelse, serviceinnstilling, gode samarbeidsevner og et ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø vil også vektlegges. Har du i tillegg kjennskap eller et sterkt ønske om å jobbe i en internjuridisk funksjon innenfor offentlig sektor, er du kanskje kandidaten vi er ute etter.

Personlige egenskaper

 • Evne til å kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Utadvendt, pedagogisk og samarbeidsvillig
 • Løsningsorientert, selvstendig og strukturert
 • Evne og motivasjon til å sette deg inn i nye rettsområder og problemstillinger
 • Trives i en hektisk hverdag   

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet av stor samfunnsmessig betydning
 • Et godt juridisk arbeidsmiljø med hyggelige og flinke kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 

Primært arbeidssted vil være Skøyen i Oslo, men med mulighet til å jobbe fra Drammen ved behov.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Spørsmål om stillingen, kontakt:

Christopher Viland
Advokat
Tlf. 98664578 eller

Linda Olaug Løvaas
Direktør
Tlf. 48003283 

Sykehuspartner HF

Oslo