Thommessen er et ledende norsk forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen,Stavanger og London. Vi dekker alle forretningsjuridiske områder og arbeider for å kunne tilby de beste løsningene for våre klienter. Thommessen var først ute i sin bransje med å implmentere og innarbeide profesjonell prosjektledelse som arbeidsmetodikk. Siden 2014 har vi utdannet alle våre medarbeidere innen prosjektledelse. Hos Thommessen får du kolleger som engasjerer seg og bryr seg, om hverandre, klientene og samfunnet rundt oss. Det er viktig for oss å kunne tilby klientene våre juridisk rådgivning av topp kvalitet innenfor alle fagområder. Thommessen mottar jevnlig bekreftelse på det høye faglige nivået både fra norske og internasjonale ratingbyråer.

ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG AVGIFTSRETT

Er du interessert i avgiftsrett og har lyst til å bli en del av Team Thommessen?

Thommessen er ledende i Norge innenfor skatte- og avgiftsrett. Vi har stadig økende oppdragsmengde og har behov for å forsterke vårt team ytterligere. Vi ser nå etter personer som ønsker å delta i vår satsning på avgiftsrett.

Vi har et økt fokus på indirekte skatter, særlig merverdiavgift. Som en del av vårt team vil du bistå store norske og utenlandske klienter med omfattende og kompliserte avgiftsrettslige problemstillinger. Arbeidet omfatter avgiftsrettslig rådgivning knyttet til regelverksetterlevelse og avgiftsoptimalisering ved etablering og strukturering av virksomhet og ulike former for vare og tjenesteleveranser, reorganiseringer og transaksjoner i Norge og over landegrensen, samt bistand i kontroll- og klagesaker og prosedyre for domstolene. Du vil bistå aktører i alle bransjer, og jobbe sammen med noen av Norges beste advokater på tvers av alle forretningsjuridiske områder.

I Thommessen ser vi etter mer enn bare juridisk kompetanse. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og engasjert, som liker å jobbe sammen med andre, og som har lyst til å bidra til vårt miljø – både faglig og sosialt.

Som medarbeider i Thommessen får du:

• jobbe sammen med engasjerte kolleger som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe mot et felles mål
• jobbe med spennende norske og internasjonale klienter
• opplæring i prosjektledelse og Thommessens egen prosjektmodell
• være med på Thommessens digitale satsning

Kontaktperson:

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Partner
E-post: bct@thommessen.no
Telefon: 23 11 12 66

Anne Therese Bogen, HR-sjef
E-post: anb@thommessen.no
Telefon: 23 11 12 55

SØK STILLINGEN HER

Thommessen

Haakon VIIs gate 10

0116 Oslo

Telefon: +47 23 11 12 55

Web: www.thommessen.no