/Global/Advokatjobb/UNE-logo_ny.png

Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har ca. 330 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.une.no. UNE er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Alle som jobber i UNE må kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Advokat / advokatfullmektig til seksjon for prosedyre - Utlendingsnemnda

Prosedyreseksjonen er en nyopprettet enhet i UNE og har ansvar for å håndtere og prosedere saker for domstolene (tingrett, lagmannsrett og Oslo byfogdembete). Seksjonen inngår i en avdeling sammen med seksjon for generelle juridiske saker. Seksjonen og dens ansatte er faglig uavhengige, og kan ikke instrueres om sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig. Seksjonen består av syv advokater/advokatfullmektiger og en seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og føre saker for byfogd, tingrett og lagmannsrett
 • Ha utstrakt dialog med saksbehandlere og nemndledere i forbindelse med rettssaker
 • Gi råd og veiledning om håndteringen av rettssaker
 • Bistå med kunnskapsoverføring fra rettssakene til UNEs øvrige virksomhet og Regjeringsadvokaten gjennom utredninger/analyser, foredrag eller lignende
 • Du må påregne noe mediehåndtering i forbindelse med enkeltsaker
 • Andre arbeidsoppgaver må også påregnes
 • Stillingen som advokat vil i tillegg kunne innebære å være prinsipal og bistå i opplæring og veiledning av advokatfullmektiger

Kvalifikasjoner

 • For stillingen er det krav om juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • For å bli ansatt som advokat må du ha advokatbevilling og flere års juridisk arbeidserfaring, herunder erfaring fra domstolsbehandling av sivile saker og prosedyreerfaring godt utover kravet til advokatbevilling
 • For å bli ansatt som advokatfullmektig kreves det god kunnskap om domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak, særlig utlendingssaker. Det er også en fordel med erfaring som advokatfullmektig eller dommerfullmektig
 • Du må ha god kunnskap om forvaltningsrett, utlendingsrett og annet relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk. Spesielt i stillingen som advokatfullmektig blir dette særlig vektlagt
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen vil være særlig interessant
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv innstilling til ny teknologi er også et krav

Personlige egenskaper

 • Du må ha høy faglig integritet og evne til å forsvare din faglige uavhengighet
 • Du må ha høy arbeidskapasitet og evne til å levere arbeid av høy kvalitet også under tidspress ved frister under rettsprosessen
 • Du må ha gode samarbeidsevner, og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Du må ha evne til å formidle komplisert informasjon på en klar og forståelig måte
 • Du må være fleksibel og endringsorientert
 • Du er en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et stort og engasjert tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Stillingen som advokat vil være en «særlig uavhengig stilling»

Lønnsbetingelser: Stillingen som advokat vil lønnes som seniorrådgiver, kr. 558.500 - 882 900. Stillingen som advokatfullmektig vil lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 482.500 - 686.900. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Vi anmoder om at din søknad går via WebCruiter, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen

Vi ber deg om å presisere i søknaden om du søker stillingen som advokat eller advokatfullmektig

Spørsmål om stillingen, kontakt Seksjonssjef Kjell Handeland, tlf. (+47) 21 08 55 46

Utlendingsnemnda

Stenersgaten 1 B/C

0034 Oslo

Web: www.une.no