Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene. Vi representerer virksomheter som gir befolkningen alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å virke. Hovedorganisasjonen er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til politisk påvirkning. Nå trenger vi deg på laget! Virke er en kompetansevirksomhet som til enhver tid er tett på våre medlemmers hverdag og virkelighet.

Virke søke rådgiver innenfor arbeidsrett

I vår avdeling Arbeidsgiverservice søker vi nå etter en serviceinnstilt jurist med erfaringinnen arbeidsrett. Har du i tillegg gode samarbeidsevner, og liker du å jobbe med utfordrende saker innenfor ulike bransjeområder? I så fall vil du sannsynligvis trives hos oss.

Vi legger stor vekt på faglig utvikling og samarbeid på tvers. Vi har et uformelt og svært godt kollegialt miljø. I Arbeidsgiverservice er vi 10 rådgivere og sammen med 15 arbeidsrettsadvokater utgjør vi et av Norges største arbeidsrettsmiljøer. Arbeidsgiverservice er en meget viktig avdeling i Virke og har som hovedoppgave å støtte våre medlemmer i rollen som arbeidsgiver innen fagfeltet juridisk rådgivning og HR gjennom blant annet vår rådgivningstelefon, medlemsmøter, i forhandlingsmøter og tariffspørsmål. Alle våre rådgivere har høyere akademisk utdanning og variert erfaring.

Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med våre medlemsvirksomheter. Du vil bistå i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, herunder individuelle forhandlingsmøter,
tarifforhandlinger, avtaleutvikling, holde kurs, være faglig sparringpartner mv. 

Ønsket oppstart: Så snart som mulig

Arbeidsoppgaver:

• Rådgivning knyttet til lov- og avtaleverk (individuell og kollektiv arbeidsrett)
• Rådgivning knyttet til utfordrende situasjoner, som for eksempel
omorganiseringer, nedbemanning, ansettelser, generell konfliktløsning,
oppsigelsessaker og sykefraværsoppfølging
• Deltagelse ved forhandlinger på arbeidsrettslige områder
• Kvalitetssikring av arbeidsrettslige dokumenter og prosesser

Kvalifikasjoner:

• Fullført juridikum, fortrinnsvis med spesialfag innenfor arbeidsrett
•Kunnskap om HR er et pluss
•Erfaring som rådgiver
•Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

• Systematisk og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
• Fleksibel og løsningsorientert
• Evne til å jobbe under press
• Evne til å arbeide selvstendig

Vi kan tilby:

• En sentral rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende kunnskapsmiljø
• Utfordrende og spennende prosjekter
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Et aktivt, hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson:
Magnus Kræmer
Leder Arbeidsgiverservice
magnus.kraemer@virke.no
902 10 860

Virke

PB 2900 Solli

0230 Oslo

Telefon: 22 54 17 00

E-post:

Web: www.virke.no