Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Her er virksomhetene som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. De får Norge til å virke. Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene og kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer dem som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger. Med over 21.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker. Virke jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Virke styrker konkurransekraften til dem som tjener Norge.

Virke søker rådgiver innenfor arbeidsrett

Virke styrker konkurransekraften til handels- og tjenestenæringen, de som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å Virke. Med over 21.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker. ​

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.​

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene. Vi representerervirksomheter som gir befolkningen alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et
trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å virke. Hovedorganisasjonen er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til politisk påvirkning. Nå trenger vi deg på laget!Virke er en kompetansevirksomhet som til enhver tid er tett på våre medlemmers hverdag og virkelighet.

I vår avdeling Arbeidsgiverservice søker vi nå etter en ny kollega med erfaring innen arbeidsrett. Har du i tillegg gode samarbeidsevner, og liker du å jobbe med utfordrende saker innenfor ulike bransjeområder? I så fall vil du sannsynligvis trives hos oss. Vi legger stor vekt på faglig utvikling og samarbeid på tvers. Vi har et uformelt og svært godt kollegialt miljø.

I Arbeidsgiverservice er vi 10 rådgivere og sammen med 15 arbeidsrettsadvokater utgjør vi et av Norges største arbeidsrettsmiljøer. Arbeidsgiverservice er en meget viktig avdeling i Virke og har som hovedoppgave å støtte våre medlemmer i rollen som arbeidsgiver innen fagfeltet juridisk rådgivning og HR gjennom blant annet medlemsmøter, i forhandlingsmøter, ved forliksklager, og tariffspørsmål. Vi arbeider med både individuell og kollektiv arbeidsrett. Alle våre rådgivere har høyere akademisk utdanning og variert erfaring.

Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med våre medlemsvirksomheter. Du vil bistå
i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, herunder individuelle forhandlingsmøter,
tarifforhandlinger, avtaleutvikling, holde kurs, være faglig sparringpartner mv. Vi er
tett på medlemmene, og du vil få ansvar for en egen portefølje med medlemmer.

Ønsket oppstart: Så snart som mulig

Arbeidsoppgaver:
• Rådgivning knyttet til lov- og avtaleverk (individuell og kollektiv arbeidsrett)
• Rådgivning knyttet til utfordrende situasjoner, som for eksempel
omorganiseringer, nedbemanning, ansettelser, generell konfliktløsning,
oppsigelsessaker og sykefraværsoppfølging
• Deltagelse ved forhandlinger på arbeidsrettslige områder
• Kvalitetssikring av arbeidsrettslige dokumenter og prosesser

Kvalifikasjoner:
• Fullført juridikum, fortrinnsvis med spesialfag innenfor arbeidsrett alternativt
annen høyskole/universitetsutdanning kombinert med relevant erfaring.
• Kunnskap om HR er et pluss
• Erfaring som rådgiver
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
• Systematisk og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
• Fleksibel og løsningsorientert
• Evne til å jobbe under press
• Evne til å arbeide selvstendig

Vi kan tilby:
• En sentral rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende kunnskapsmiljø
• Utfordrende og spennende prosjekter
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Et aktivt, hyggelig og tverrfaglig – arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson:
Magnus Kræmer
Leder Arbeidsgiverservice
magnus.kraemer@virke.no
Tlf. 902 10 860
eller
Magnus Kræmer
Leder Arbeidsgiverservice
Tlf. 902 10 860
magnus.kraemer@virke.no

Virke

PB 2900 Solli

0230 Oslo

Telefon: 22 54 17 00

E-post:

Web: www.virke.no