Ledige stillinger hos Advokatjobb.noDe siste ledige stillingene fra Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/Advokatforeningen2018-07-19T03:49:56+02:00https://www.advokatforeningen.no//Global/advokatjobb.JPGEpinova.RssGenerator 1.0.0.0https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/statens-undersokelse-juni2018/Juridisk sjef2018-06-29T22:33:42+02:002018-06-29T22:38:34+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vil du lede et juridisk arbeid med betydning for norsk pasientsikkerhet?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-tynset-juni2018/Embete som sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett2018-06-26T08:47:22+02:002018-06-26T08:52:46+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-fredrikstad-juni2018/Embete som sorenskriver ved Fredrikstad tingrett og Halden tingrett2018-06-26T08:39:37+02:002018-06-26T08:46:23+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-trondheim-juni2018/Embete som sorenskriver ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett2018-06-26T08:31:14+02:002018-06-26T08:38:41+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/regjeringsadvokaten-juni2018/Advokat/advokatfullmektig2018-06-23T11:14:17+02:002018-06-23T11:18:33+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/arbeids--og-sosialdepartementet-juni2018/Dommer i Arbeidsretten2018-06-21T14:00:27+02:002018-06-21T14:08:00+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Stillingen som dommer i Arbeidsretten er ledig fra 6. august 2018.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-juni2018-oslo-tingrett/Fem embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett2018-06-21T13:42:40+02:002018-06-21T13:49:47+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i åtte rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen, som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/dla-juni2018-restrukturering/ Advokat / Advokatfullmektig2018-06-20T16:41:27+02:002018-06-20T16:46:48+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi søker advokat/advokatfullmektig til vårt fagmiljø innen restrukturering, insolvens og konkurs</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/dla-juni2018-fintec/ Advokat / Advokatfullmektig2018-06-20T16:16:43+02:002018-06-20T16:40:02+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Jurist med interesse for fintech og morgendagens selskaper?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/gard-juni-2018/Claims Executive - Lawyer2018-06-16T09:33:23+02:002018-06-16T09:37:45+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>We are looking for a shipping lawyer to join our Charterers and Traders Claims team. The position is at Gard's head office in Arendal, Norway.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-borgarting-juni2018/To, eventuelt tre embeter som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett2018-06-12T13:43:34+02:002018-06-12T13:50:56+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/bdo-juni2018/BDO Advokater søker advokat innen selskapsrett2018-06-11T16:51:06+02:002018-06-11T17:08:30+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi søker etter advokat med minimum 3 års erfaring innen selskapsrett. Erfaring innen andre forretningsjuridiske områder som eksempelvis arbeidsrett, fast eiendom, offentlige anskaffelser eller transaksjoner vil være positivt.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/blc-juni2017/Advokat2018-06-07T13:49:00+02:002018-06-07T13:49:17+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi har ledig kontorplass for advokat. Enten med egen portefølje eller som ansatt advokat.</p>