Ledige stillinger hos Advokatjobb.noDe siste ledige stillingene fra Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/Advokatforeningen2017-10-20T07:14:33+02:00https://www.advokatforeningen.no//Global/advokatjobb.JPGEpinova.RssGenerator 1.0.0.0https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/deloitte-okt2017/Advokat/ Advokatfullmektig - Personvern2017-10-18T15:24:06+02:002017-10-18T15:35:25+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Har du interesse for personvern og er du nysgjerrig på mulighetene i et av Norges største Advokatselskap? </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/langseth-okt-2017/Advokater/advokatfullmektiger2017-10-18T13:18:44+02:002017-10-18T13:21:40+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Som et ledd i videreutviklingen av vårt firma søkes 1-2 advokater/advokatfullmektiger </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advisio-okt2017/Advokat/advokatfullmektig2017-10-16T12:10:27+02:002017-10-16T12:14:03+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi opplever økende etterspørsel for bistand innen immaterialrett (IPR), og ser nå etter en faglig sterk og fremoverlent advokat/advokatfullmektig innen dette fagområdet. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/dsa-okt2017/Advokat/advokatfullmektig2017-10-16T11:10:19+02:002017-10-16T11:12:31+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Advokatfirmaet DSA har siden oppstarten i 2016 opplevd stor og økende etterspørsel etter vår spesialkompetanse, og søker etter en advokat/advokatfullmektig for snarlig tiltredelse. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/beeren-okt2017/Juridisk rågiver og tariffansvarlig2017-10-12T09:06:32+02:002017-10-12T09:08:58+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Er du jurist, har erfaring fra arbeidsrett og ønsker nye utfordringer? Vil du jobbe med varierte og spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk arbeidsmiljø der en arbeider tett på beslutningstakerne? Da bør du søke på denne stillingen. Beerenberg søker nå ny juridisk rådgiver og tariffansvarlig som skal være med å støtte opp under bedriftens operasjonelle drift og aktivt bidra til å skape gode rammevilkår.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-lofoten-okt2017/Embete som tingrettsdommer ved Lofoten tingrett og Salten tingrett2017-10-10T17:12:55+02:002017-10-10T17:15:40+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-bergen-okt2017/Konstitusjon som sorenskrivar ved Bergen tingrett2017-10-10T17:08:06+02:002017-10-10T17:12:13+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den sjølvstendige stillinga og den høge faglege kvaliteten er domstolane samfunnet sin fremste konfliktløysar. Domstolane yter hjelp til vern av den einskilde sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit blant folket ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømande verksemd.   Dommararbeidet stiller strenge krav til fagleg dugleik, personlege eigenskapar og brei yrkes- og livserfaring.   Ved utnemninga vil det verte lagt vekt på å spegle mangfaldet i folket med omsyn til kjønn, alder, kulturell bakgrunn og røynsle. Kvinner vert oppmoda om å søkje.   Innstillingsrådet for dommarar avgjer innstilling om dommarutnemningar til Kongen i statsråd, der utnemning skjer.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-strasbourg-okt2017/Jurist ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 2017-10-09T10:43:08+02:002017-10-09T10:47:17+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>For å øke kunnskapen om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal Norge bidra med to jurister til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Det blir etablert en rullerende ordning med norske jurister som skal bidra med utredning og forberedelse til domstolens avgjørelser. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/ytterbol-okt-2017/Vi søker etter advokatfullmektiger2017-10-09T06:33:00+02:002017-09-27T14:37:38+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi har hatt sterk økning i sakstilfanget over tid, og ønsker å styrke vår kapasitet. Vi søker derfor etter en eller flere advokatfullmektiger til vårt kontor i Fredrikstad. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hoyesterett-nestleier-okt2017/Nestleiar i juridisk utgreiingseining2017-10-05T08:25:05+02:002017-10-05T08:28:44+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>I juridisk utgreiingseining i Høgsterett er det ledig stilling som nestleiar.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/klaveness-okt2017/Advokat 2017-10-04T19:14:35+02:002017-10-04T19:17:27+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi søker en utviklingsorientert og faglig dyktig advokat med kommersiell forståelse, transaksjonskompetanse og god vurderingsevne som ønsker og evner å jobbe med internasjonale saker i et kvalitetsbevisst og ambisiøst shippingselskap. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/gjensidige-okt2017/Jurister profesjonsansvar - skadeavdeling Ansvar 2017-10-04T13:44:38+02:002017-10-04T13:46:29+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Skadeavdeling Ansvar behandler ansvarsskader innenfor privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Avdelingen håndterer kompliserte juridiske, tekniske og kommunikasjonsmessig utfordrende saker, og forvalter store økonomiske verdier for Gjensidige. Avdelingens ambisjon er å være den ledende skadeavdelingen innenfor ansvar i Norden.  </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hoyesterett-ass-dirr-okt2017/Assisterande direktør2017-10-04T09:35:46+02:002017-10-04T09:38:46+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>I Høgsterett er det ledig stilling som assisterande direktør.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hoyesterett-utreder-okt2017/Utredere i høyesterett2017-10-04T09:25:48+02:002017-10-04T09:34:01+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>I juridisk utredningsenhet er det ledig ett til to vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/kpmg-okt2017/KPMG søker internjurist/-advokat til Quality Risk Management-avdelingen 2017-10-03T09:13:30+02:002017-10-03T09:18:32+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Er du jurist og ønsker å jobbe med Risk Management i et av Norges største kompetansehus?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-skedsmo-okt-2017/To embeter som tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett2017-09-28T09:14:48+02:002017-09-28T09:18:15+02:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>