Ledige stillinger hos Advokatjobb.noDe siste ledige stillingene fra Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/Advokatforeningen2018-03-18T01:07:26+01:00https://www.advokatforeningen.no//Global/advokatjobb.JPGEpinova.RssGenerator 1.0.0.0https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-ost-finnmark-mars2018/Konstitusjon som sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett2018-03-16T14:08:28+01:002018-03-16T14:13:00+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/nito-mars-2018/Advokat2018-03-15T18:06:04+01:002018-03-15T18:12:05+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vil du jobbe i et av Norges fremste arbeidsrettslige miljøer?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/oslo-tingrett-mars-2018/Domstolene søker eksterne rettsmeklere2018-03-15T13:40:51+01:002018-03-15T15:34:56+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>I medhold av tvisteloven § 8-4 (4) skal domstolene ha et utvalg av eksterne rettsmeklere. Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Follo tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett, Øvre Romerike tingrett, Nedre Romerike tingrett, Asker og Bærum tingrett, Drammen tingrett, Ringerike tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett ønsker å etablere et felles utvalg av slike meklere. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-horten-mars2018/Embete som sorenskriver ved ny sammenslått tingrett i Vestfold - fornyet kunngjøring2018-03-15T13:03:15+01:002018-03-15T13:08:27+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/kindem-mars2018/Advokater2018-03-15T07:28:14+01:002018-03-15T07:35:54+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi har ledig kontorplass til advokater.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-tromso-mars-2018/Embete som tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett2018-03-13T14:45:39+01:002018-03-13T14:53:00+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer. </p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-bergen-mars2018/Embete som tingrettsdommar ved Bergen tingrett2018-03-13T14:37:42+01:002018-03-13T14:43:01+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gjennom den sjølvstendige stillinga og den høge faglege kvaliteten er domstolane samfunnet sin fremste konfliktløysar. Domstolane yter hjelp til vern av den einskilde sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit blant folket ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømande verksemd.   Dommararbeidet stiller strenge krav til fagleg dugleik, personlege eigenskapar og brei yrkes- og livserfaring.   Ved utnemninga vil det verte lagt vekt på å spegle mangfaldet i folket med omsyn til kjønn, alder, kulturell bakgrunn og røynsle. Kvinner vert oppmoda om å søkje.   Innstillingsrådet for dommarar avgjer innstilling om dommarutnemningar til Kongen i statsråd, der utnemning skjer.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/bdo-mars2018-kontraktsrett/Advokater/advokatfullmektiger 2018-03-13T08:05:11+01:002018-03-13T08:09:59+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Er du klar for nye utfordringer? Vi ser etter nye kolleger til BDO Advokater AS med juridisk kompetanse innen transaksjonsbistand, kontraktsrett og selskapsrett.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/bdo-mars-2018/Advokatfullmektig/advokat innen personvern2018-03-09T13:14:18+01:002018-03-09T13:21:11+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Har du lyst til å hjelpe virksomheter med å etterleve personvernregelverket? Du får jobbe med det du brenner for hos oss.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/thommessen-mars-2018/Advokat/advokatfullmektig - avgiftsrett 2018-03-08T09:47:05+01:002018-03-08T09:50:39+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Har du lyst til å bli en del av Team Thommessens, og er interessert i avgiftsrett?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/gatejursiten-mars-2018/Ledende fagsjef (jurist)2018-03-06T22:05:57+01:002018-03-07T09:02:22+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Gatejuristen i Oslo søker ledende fagsjef (jurist).</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/dla-entreprise-mars2018/Advokatfullmektig Entreprise2018-03-06T10:49:17+01:002018-03-06T10:53:45+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vil du bli en del av et av landets største og mest komplette entreprisemiljø?</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/norges-bondelag-mars2018/Advokatfullmektig/advokat2018-03-06T09:24:26+01:002018-03-06T09:31:15+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Avdeling for regnskap- og juridisk service (RJS) har 17 ansatte, hvorav 9 advokater. Da en av våre advokater blir pensjonist sommeren 2018, søker vi hans etterfølger.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/kolumbus-mars2018/Jurist2018-03-05T09:00:37+01:002018-03-05T09:06:05+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Jurist til nyopprettet stilling.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/skuld-feb2018/ Corporate Legal Counsel2018-02-15T13:15:19+01:002018-02-15T13:21:36+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>We are looking for a new Corporate Legal Counsel to further strengthen our Corporate Legal team based at our head office in Oslo. In this role you will support a global organisation and provide corporate legal advice to management, business units and staff in all offices on a wide variety of legal topics.   You will be part of the corporate legal team and report directly to the General Counsel in Oslo.</p>https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/nho-trondelag-jan2018/Advokat/jurist - NHO Trøndelag2018-01-25T11:40:04+01:002018-01-25T11:45:53+01:00jannickeisaksen@gmail.com<p>Vi søker en dyktig jurist som kan bistå våre medlemmer i arbeidsrettsspørsmål i form av rådgivning og forhandlinger. </p>