Ledige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/De siste ledige stillingene fra Advokatjobb.noAdvokatforeningenMon, 24 Jun 2019 18:33:26 +0200Epinova.RssGenerator 11.0.0.8https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokatjobb.jpgLedige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-fosen-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-fosen-juni2019/Konstitusjon som tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.</p>Fri, 21 Jun 2019 10:24:34 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/d/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/d/Tingrettsdommere ved Stavanger tingrett<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.</p>Fri, 21 Jun 2019 10:11:38 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-kristiansand-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-kristiansand-juni2019/Embete som tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.</p>Fri, 21 Jun 2019 10:05:35 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-asker-og-barum-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-asker-og-barum-juni2019/Embete som nestleder/dommer ved Asker og Bærum tingrett<p>Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.</p>Fri, 21 Jun 2019 09:57:32 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-oslo-tingrett-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/domstol-oslo-tingrett-juni2019/Fire tingrettsdommere ved Oslo tingrett<p>Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i åtte rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen, som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.</p>Fri, 21 Jun 2019 09:51:07 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/thommessen-juni-2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/thommessen-juni-2019/15 nye advokater og advokatfullmektiger<p>Har du lyst til å bli en del av Team Thommessen, og jobbe i et miljø preget av samarbeid og nytenkning? </p>Wed, 19 Jun 2019 12:17:13 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/gk-norge-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/gk-norge-juni2019/Advokat/Advokatfullmektig<p>Vi søker etter en advokat, eventuelt advokatfullmektig, til juridisk enhet i GK Norge. Juridisk enhet betjener alle de norske selskapene i GK Gruppen. </p>Fri, 14 Jun 2019 16:56:14 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/rsm-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/rsm-juni2019/Advokat/advokatfullmektig <p>RSM søker advokat/advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo</p>Wed, 12 Jun 2019 14:55:40 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advoco-nov20183/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advoco-nov20183/Advokater<p>Advoco advokatfirma DA ønsker å utvide med flere hyggelige kollegaer. </p>Wed, 12 Jun 2019 11:24:00 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/svensson-juni-2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/svensson-juni-2019/Advokater<p>ERFARNE ADVOKATER SØKES</p>Tue, 11 Jun 2019 16:16:19 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/severud-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/severud-juni2019/AdvokatFri, 07 Jun 2019 07:41:56 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/tax-juni2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/tax-juni2019/Vi søker en eller flere partnere <p>Vi er pr i dag 4 partnere som bistår en rekke spennende klienter, i inn- og utland, med juridisk rådgivning, compliance og klager/prosedyre, men vi har rom for en til to nye partnere med egen portefølje, som kan bidra til å videreutvikle våre sentrale arbeidsfelt, særlig innenfor næringsbeskatning og selskapsrett. </p>Wed, 05 Jun 2019 07:58:07 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hbl-mai2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hbl-mai2019/Advokat<p>Vil du jobbe i et av Tønsbergs fremste advokatfirma?</p>Mon, 27 May 2019 14:09:46 +0200