Ledige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/De siste ledige stillingene fra Advokatjobb.noAdvokatforeningenTue, 17 Sep 2019 05:12:57 +0200Epinova.RssGenerator 11.0.0.8https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokatjobb.jpgLedige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/space-sept2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/space-sept2019/Contract Manager<p>I forbindelse med HEOSAT ser Space Norway behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet i møte med både byggefasen og den operasjonelle fasen av prosjektet. Satellittene har en forventet levetid på 15 år etter oppskytning, og er finansiert av langtidskontrakter med Space Norway sine statlige og kommersielle samarbeidspartnere. Kontraktsverdien er i norsk målestokk høy og har stor politisk interesse. Det er av høyeste viktighet at alle kontraktene blir behandlet og fulgt opp som de skal. Vi søker derfor en meget kompetent og dedikert Contract Manager, som skal håndtere kontraktene knyttet til HEOSAT, men som innenfor sitt domene også vil bistå de andre enhetene i konsernet.</p>Fri, 13 Sep 2019 11:45:13 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/deloitte-sept2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/deloitte-sept2019/Advokatfullmektig / Advokat<p>Vil du bruke din juridiske kompetanse i et av Norges største advokatfirmaer? Deloitte Advokatfirma kontor Tønsberg og Drammen søker nye kolleger </p>Thu, 12 Sep 2019 14:26:26 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/tine-sept2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/tine-sept2019/Konsernadvokat <p>Juridisk avdeling i TINE søker en dyktig konsernadvokat med god kommersiell forståelse. Som en del av et team på fire advokater vil du få anledning til å jobbe tverrfaglig og delta i et bredt spekter av prosesser som har stor betydning for konsernet. Stillingen rapporterer til juridisk direktør. Du vil særlig jobbe med kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, men vil også bistå innenfor andre områder som selskapsrett, markedsrett, konkurranserett, fast eiendom og personvern. Stillingen rapporterer til juridisk direktør.</p>Mon, 09 Sep 2019 16:15:49 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hald-sept2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/hald-sept2019/Advokatfullmektig/advokat<p>Vil du bli en del av Aust-Agders største advokatfirma? </p>Mon, 09 Sep 2019 16:02:23 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/grette-aug2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/grette-aug2019/Advokat<p>Vi er i vekst og søker nå flere nye advokater til Grettes Construction avdeling</p>Thu, 29 Aug 2019 11:21:29 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/folkefinans-aug2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/folkefinans-aug2019/Head of Legal & Compliance til Folkefinans<p>Vi søker Head of Legal & Compliance til Folkefinans. I din rolle som Head of Legal arbeider du hovedsaklig med virksomhetsrelatert juss, spesielt ulike typer av avtaler. Du gir juridisk støtte og rådgivning til organisasjonen, deltar i forhandlinger og kommersielle løsninger. Du bygger og videreutvikler den juridiske enheten i organisasjonen med hovedfokus på virksomheten i Sverige og Norge. Som Head of Compliance arbeider du med å identifisere og vurdere compliancerisiko. Du kontrollerer løpende og følger opp etterlevelsen av reglene i virksomheten. Du gir virksomheten råd og støtte om gjeldende forskrifter og regelverk. Du informerer om samt implementerer nye/endrede gjeldende lover, forskrifter, generelle råd, bransjeregler og interne regler. Ved eventuelle hendelser rapporterer du direkte til ledelsen samt selskapets styre. </p>Tue, 27 Aug 2019 20:18:46 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/cowi-aug2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/cowi-aug2019/Advokat/jurist<p>Er du vår nye ekspert i arbeidsrett i COWI Norge?</p>Wed, 14 Aug 2019 09:56:12 +0200https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sykehuspartner-aug2019/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sykehuspartner-aug2019/Advokatfullmektig<p>Juridisk fagenhet skal gi Sykehuspartner HF juridisk rådgivning innenfor relevante rettsområder, eksempelvis innen kontrakts- og avtalerett,arbeidsrett, anskaffelser, IKT-sikkerhet og personvern. Juridisk Fagenhetdriver også compliance-arbeid i virksomheten, samt forebyggende arbeid som foreksempel intern opplæring til ledere og medarbeidere.</p>Wed, 14 Aug 2019 08:53:19 +0200