Nytt om navn

 • Julie Cathrine Holth

  Advokat Julie Cathrine Holth har sluttet i Advokatfirmaet Grette AS i Oslo og begynt i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS i Oslo.
 • Christine Ulrichsen

  Advokat Christine Ulrichsen har sluttet i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS i Oslo og begynt i Advokatfirmaet Berngaard AS i Oslo.
 • Siri van Krevel Røskaft

  Advokat Siri van Krevel Røskaft er i permisjon fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS i Trondheim for å jobbe ett år for Ringerike kommune.
 • Eva Terese Daugstad

  Advokat Eva Terese Daugstad har sluttet i Kvale Advokatfirma DA i Oslo og begynt i DNB Bank ASA i Oslo.
 • Ole Breder Wahl

  Advokat Ole Breder Wahl har sluttet i Codex Advokat Oslo AS og begynt i Advokatfirmaet Ness Lundin DA i Oslo.
 • Laurel Mittenhal

  Advokat Laurel Mittenhal har sluttet i Siemens AS i Oslo og begynt i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) i Oslo.
 • Anne Helsingeng

  Advokat Anne Helsingeng har sluttet som partner i Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo og tiltrådt som partner i Bull & Co advokatfirma AS i Oslo.
 • Fredrik Lund Skyberg

  Advokat Fredrik Lund Skyberg har sluttet i Codex Advokat Oslo AS og begynt i NITO – Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon i Oslo.
 • Øyvind Gravdal

  Advokat Øyvind Gravdal har sluttet i W.R. Berkley Insurance Nordic NUF i Oslo og begynt i Advokatfirmaet Schjødt AS.
 • Hege Kittelsen

  Advokat Hege Kittelsen har sluttet i HELP Forsikring AS i Oslo og begynt i HELP-Advokatene i Oslo.
 • Gunn Kristin Qvarsten Olimstad

  Advokat Gunn Kristin Qvarsten Olimstad har sluttet i Advokatfirma DLA Piper Norway DA i Oslo og begynt i Hovedorganisasjonen Virke i Oslo.
 • Trond Olsen Aspaas

  Advokat Trond Olsen Aspaas har sluttet som partner i Advokatfirmaet Erbe & Co DA i Trondheim og tiltrådt som partner i Adnor Advokat AS i Trondheim.
 • Nicolai V. Skjerdal

  Advokat Nicolai V. Skjerdal har sluttet som partner i Advokatfirmaet Hjort DA og begynt i Fend Advokatfirma i Oslo.
 • Christina Østby Holtar

  Advokat Christina Østby Holtar sluttet i KPMG Law Advokatfirma AS og har tiltrådt som senioradvokat i Brækhus advokatfirma i Oslo.
 • Kirsten Gjermstad

  Advokat Kirsten Gjermstad har sluttet i Protector Forsikring AS i Oslo og tiltrådt som partner i Nordia Law Advokatfirma AS i Oslo.
 • Kim Villanger

  Advokat Kim Villanger har sluttet i Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA i Bergen og begynt i Stiegler WKS Advokatfirma AS i Bergen.
 • Hanne Kjersti Ulleren Vik

  Advokat Hanne Kjersti Ulleren Vik har sluttet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i Oslo og har begynt hos Discovery Network Norway AS.
 • Nathalie Brinkmann

  Advokat Nathalie Brinkmann har sluttet i Advokatfirmaet Viken i Oslo og har startet opp Advokatfirmaet Brinkmann i Moss.