Personvern

Ditt personvern er viktig for Advokatforeningen, og for at du skal få forståelse av hvordan vi behandler personopplysninger på dette nettstedet, gjør vi oppmerksom på følgende:

Advokatforeningen innhenter vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk av serveren over besøkendes IP-nummer, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av foreningens nettsider. Foreningens nettsider gjør bruk av informasjonskapsler (cookies) og pixel tags. Vi forbeholder oss retten til å sammenligne innsamlet informasjon med alle andre data som du har utlevert til oss, for å kunne oppfylle dine forespørsler og skreddersy vårt nettsted for å hjelpe deg og (der du har samtykket til det) sende deg passende informasjonsmateriale.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Alle spørsmål som er besvart per e-post blir lagt i en egen database hos vår annonsekonsulent. Denne databasen blir brukt av Advokatforeningen til å holde oversikt over typer av henvendelser og for å effektivisere foreningens arbeid med Advokatjobb.no. Alle innkommende og utgående e-post blir rutinemessig slettet fra selve e-postprogrammet.