Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma som ble etablert i Stavanger i 1923. Vi er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk. Klientene våre er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Vi er 170 medarbeidere og har kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar.

Praktikant

Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor vi legger til rette for at jusstudenter skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer, både internt på kontoret og eksternt i møte med klienter. Vi engasjerer praktikanter gjennom hele året ved alle våre kontorsteder og oppholdet varer i fire uker. Vi behandler søknader og gjennomfører intervjuer fortløpende.

Som praktikant i Kluge får du:

 • En unik mulighet til å oppleve arbeidshverdagen i Kluge, og du vil bli godt kjent med våre medarbeidere. Vi tilrettelegge for dette ved å ansette et fåtall praktikanter i løpet av året. Vi har bare én-to praktikanter hos oss om gangen
 • Oppleve en arbeidskultur som preges av fagfokus, teamarbeid og kunnskapsdeling 
 • Arbeide med saker for sentrale aktører innen privat næringsliv og offentlig sektor
 • Jobbe bredt. Du blir ikke tilknyttet en avdeling, men du vil arbeide på tvers av rettsområder og bransjer
 • Varierte arbeidsoppgaver. Vårt mål er at arbeidsoppgavene skal ligge så nært opp til en advokatfullmektigs arbeidshverdag som mulig. Du vil få prøve deg på oppgaver som å skrive stevning og tilsvar, brevutkast til klient eller motpart, utforming av juridiske notater og lignende
 • Være med på å forberede og gjennomføre minst én rettssak. Forberedelsen omfatter ofte å utarbeide utkast til innledningsforedrag eller prosedyre, møte med klient, samtaler med vitner, samt faglige og strategiske diskusjoner med ansvarlig advokat
 • En fadder som vil veilede og følge deg opp i løpet av oppholdet
 • Delta på sosiale arrangementer både under og i etterkant av praktikantoppholdet

Vi ser etter studenter som er:

 • Faglig dyktig 
 • Ambisiøs
 • Nysgjerrig
 • Inkluderende og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Ferdig med andre studieår 

Spørsmål om stillingen, kontakt Camilla Bjørkli Ryslett, tlf. 957 50 728 eller mail: camilla.bjorkli.ryslett@kluge.no

Kluge Advokatfirma AS