Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor, med i overkant av 20 advokater. Vi jobber variert, og prosederer hvert år svært mange saker for domstolene. Arbeidsmiljøet er hyggelig og uformelt. Vi holder til i moderne lokaler ved universitetet.

Trainee - Kommuneadvokaten

Vi søker etter jusstudenter som har lyst til å jobbe som lønnet trainee hos oss i fire uker i 2019 og våren 2020.

Som trainee hos oss får du spennende arbeidsoppgaver knyttet både til rådgivning og rettssaker på mange rettsområder. Du får være med i minst én rettssak med en av våre advokater. Du bør være ferdig med tredje studieår, og ha gode resultater. 

Søknadsfristen er 1. mars 2019. 

Hvis du vil høre mer om stillingen, kan du kontakte advokat Toini Oulie-Hauge på e-post toini.oulie.hauge@kao.oslo.kommune.no eller på tlf. 959 00 616.

Søknaden sendes elektronisk via https://app.cvideo.no/stilling/1035

Oslo kommune, Kommuneadvokaten

Rådhuset

0037 Oslo

Relaterte stillinger