Advokatene på Storkaia får Advokatforeningens talentpris 2016

Advokatforeningens talentpris 2016 gikk til Advokatene på Storkaia i Krisitiansund. Prisen ble delt ut av advokat og stortingspolitiker Abid Raja på Advokatfesten på Onda 26. mai.

Les mer

Er advokaters taushetsplikt et problem?

Erik Keiserud spør i en kronikk i Aftenposten i dag om det virkelig er nødvendig med et nytt ekspertutvalg som skal vurdere advokaters taushetsplikt, denne gang i forbindelse med skatteområdet.

Les mer

Ny bok om advokatetikk!

Med denne boken ønsker Advokatforeningen å øke kunnskapen om advokatetiske problemstillinger gjennom å forklare teorien – og gi gode eksempler fra det virkelig liv.

Les mer