Advokatene på Storkaia får Advokatforeningens talentpris 2016

Advokatforeningens talentpris 2016 gikk til Advokatene på Storkaia i Krisitiansund. Prisen ble delt ut av advokat og stortingspolitiker Abid Raja på Advokatfesten på Onda 26. mai.

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Juryen la i år vekt på søknader som synliggjør ordninger eller profiler som tar hensyn til mer enn ren inntjening og som gjør firmaene tydelige i markedet for advokattjenester.

Juryens begrunnelse:

«Årets vinner har en tydelig profil - og i sentrum for denne profilen står det helhetlige, balanserte og engasjerte mennesket.

Vinneren opplever at denne profilen gjør en forskjell når man skal tiltrekke seg kolleger i markedet for juridiske talenter, og at det gjør en forskjell når man skal hente oppdrag i markedet for juridiske tjenester.
Personalpolitikken bygger på utstrakt grad av tillit til ansatte og tilrettelegging for mest mulig fleksible løsninger.
Arbeidshverdagen er preget av humor og varme – og av raushet når det gjelder fordelingen av oppdrag. Det legges stor vekt på advokatrollen og det ansvar man har for å fremme rett og hindre urett – både i arbeidet med den enkelte klient, og i samfunnet.

De ansatte oppfordres derfor til å påta seg verv og utføre pro bono arbeid.

Firmaet fokuserer på mennesket og menneskelige verdier foran krav til fakturering og økonomisk inntjening – og mener dette lønner seg i det lange løp.
Juryen mener at firmaets profil og verdier er et spennende bidrag til det formål vi satte for årets pris, nemlig å stimulere utviklingen av advokatfirmaer som møter vår tids krav til livsbalanse, yrkesetikk og samfunnsansvar

Vi gratulerer Advokatene på Storkaia!

 

Her kan du lese hvilke firmaer som var nominert til årets talentpris.