Er advokaters taushetsplikt et problem?

Erik Keiserud spør i en kronikk i Aftenposten i dag om det virkelig er nødvendig med et nytt ekspertutvalg som skal vurdere advokaters taushetsplikt, denne gang i forbindelse med skatteområdet.

Advokatlovutvalget har allerede levert et godt og gjennomarbeidet forslag for taushetsplikten og ny advokatlov. Keiserud synes det er bekymringsfullt dersom Regjeringen mener at Advokatlovutvalgets forsalg, med alle høringsuttalelsene, ikke gir et godt nok grunnlag for å balansere hensynene for og mot advokaters taushetsplikt.

Hele kronikken kan leses på Aftenposten.no