Drøftet advokatlov med politikertopper

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith har i høst gjennomført en rekke møter med sentrale politikere. Temaene for møtene har vært advokatlov og fri rettshjelp.

Advokatforeningen har over flere år jobbet for en egen advokatlov. Ikke minst er en slik lov viktig for å få på plass et enklere og mer effektivt klage- og tilsynssystem for advokater.

I møtene med politikerne har Hjort og Smith påpekt at Advokatlovutvalget forslag til et nytt klage- og tilsynssystem er godt, og det støtte av Advokatforeningen. Dette var også bakgrunnen for at Jens Johan Hjort i sin årstale 17. november oppfordret til fortgang i regjeringens arbeid med å få fremlagt et forslag til advokatlov for Stortinget.

En styrket rettshjelpsordning har vært en viktig målsetning fra Advokatforeningens side. Under politikermøtene har Advokatforeningens ledelse derfor blant annet gjort det klart at forslaget om redusert reisegodtgjørelse for advokater som jobber med fri rettshjelp og straffesaker er å gå i helt feil retning.

Politikerne Advokatforeningens ledelse har avholdt egne møter med i så langt i høst er stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn (V), Hadia Tajik (A), Anders B. Werp (H) og Knut Storberget (Ap), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo (Frp), i tillegg til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).