Stortinget vil sikre rettferdig rettshjelp

En enstemmig justiskomité på Stortinget går nå inn for at regjeringen må «foreta en gjennomgang av ordningen fri rettshjelp for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.».

Enigheten kommer som en følge av komiteens behandling av Miljøpartiet De Grønnes forslag om å styrke rettshjelpsordningen.

I sine merknader til forslaget skriver en samlet Justiskomité blant annet at «Fri rettshjelp bidrar til å sikre at den enkelte får oppfylt sine rettigheter. Behovet for rettshjelp er stort, særlig for de mest ressurssvake gruppene i samfunnet. Dagens samfunn blir stadig mer komplekst, og det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter man har.».

Komiteen peker i tillegg særskilt på utfordringen med sosial dumping som et argument for å se på om rettshjelpsordningen må utvides til å omfatte flere ordninger.

Stortinget skal etter planen gjøre sitt endelige vedtak i saken 2. desember.

Her kan du lese MDGs representantforslag om rettshjelpsordningen.
Her kan du lese Justiskomiteens innstilling til saken.
Her kan du lese erklæringen «Rettshjelpsordningen må styrkes» som Advokatforeningen står bak sammen med 13 andre organisasjoner.