Ta advokatloven ut av Justisdepartementets skuff!

Torsdag 17. november holdt Jens Johan Hjort sin første årstale som Advokatforeningens leder. Talens tittel var; Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn.

Årets tale var nummer 13 i rekken, og fokuserte på behovet for å få en ny og moderne advokatlov. Ikke minst er dette viktig for å innføre et enklere og mer effektivt klage- og tilsynssystem for advokater.

Du kan lese Årstalen 2016 her

I forbindelse med talen fikk vi lagd to enkle animasjonsfilmer. Den ene illustrerer dagens klage- og tilsynssystem, den andre viser forslaget til nytt system.

Film om dagens klage og tilsynssystem (You tube)

Film om forslaget til nytt system (You tube)

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort oppfordrer i Dagens næringsliv justisminister Anders Anundsen til å ta opp igjen advokatlovforslaget nå. Hvis ikke, skuffer han det rettssøkende publikum, samfunnet som sådan, og det store flertall av hederlige, kompetente og hardtarbeidende advokater.

Kronikk "Trenger lov mot dårlige advokater" Jens Johan Hjort i DN i dag (for abonnenter)

- Det må stilles høyere krav til de som får advokatbevilling og terskelen for å miste bevillingen må ikke være for høy, og det kan heller ikke være for enkelt å få bevillingen tilbake.

Intervju med leder Jens Johan Hjort i VG