Venstre mot reisekutt for advokater

I sitt alternative forslag til statsbudsjett går Venstre mot regjeringens forslag om å innføre halvert salærsats ved reisefravær for advokater. Partiet går også mot forslaget om å øke egenandelen i rettshjelpsordningen fra fem til åtte ganger salærsatsen.

I tillegg varsler Venstre at de også i årets budsjettbehandling vil fremme forslag om at det trengs en ny avtale for de årlige drøftingene mellom staten og Advokatforeningen om salærsatsen. Et tilsvarende forslag ble fremmet fra både Ap og Venstre i fjorårets budsjettbehandling. Da fikk forslaget tilslutning fra alle opposisjonspartiene unntatt KrF.

Venstre går også inn for et pilotprosjekt eller en prøveordning med alternativer til glattcelle, og foreslår å bevilge 10 millioner til et slikt tiltak. Partiet gjør det i tillegg klart at det ønsker å prioritere oppbygging av fengselskapasiteten i Norge istedenfor kjøp fengselsplasser i Nederland, og går derfor inn for å bruke 25 millioner på å bygge ut Vik Fengsel i Sogn og Fjordane.