Erstatningssaker mot advokater - slik unngår du feil

Advokatforeningen har gjennomgått meldte skadesaker tilknyttet Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring til enkeltadvokater og de mindre og mellomstore firmaene.

Meldte skadesaker for årene 2004 til og med august 2016 utgjør 1905 saker, noe som tilsvarer et snitt på cirka 150 saker per år. Disse omfatter både sikkerhetsstillelsessaker og saker under ansvarsforsikringen, og saker om eiendomsmegling. Erfaringene viser at det blir utbetaling på cirka 1/3 av sakene.

Rettsområdene skadene knytter seg til er først og fremst eiendomsmegling, obligasjonsrett (som særlig omfatter pengekrav), erstatningsrett og forsikring, familie- og arverett og fast eiendoms rettsforhold, og da særlig entreprisesaker.

Feilene som begås knytter seg til:

  • Foreldelse (19%), og da særlig feilvurdering av når foreldelsesfristen begynner å løpe, for eksempel innenfor personskadesaker.
  • Urettmessig disponering av klientmidler (16%), som typisk er feilbetalinger fra klientkonti, som feil beløp eller betaling til feil mottaker.
  • Fristoversittelse og andre prosessuelle feil (12%), som særlig omfatter særfrister på visse rettsområder, eksempelvis entreprisesaker.
  • Øvrig mangelfull rådgivning (33%) er sekkeposten som omfatter forhold som ikke faller inn under de øvrige konkrete skadeårsakene som er angitt. Typiske eksempler er saker hvor det er mangelfull beskrivelse av advokatoppdraget i oppdragsbekreftelsen. Uklarheter i oppdragsbekreftelsen vil lett gå ut over advokaten som den profesjonelle part. 

Les mer om sakene her