Oslo tinghus innfører sikkerhetskontroll fra 4. mai 2017

For å gjøre hverdagen tryggere for alle som oppholder seg i Oslo tinghus, innføres sikkerhetskontroll fra torsdag 4. mai 2017. Kontrollen likner den som utføres på flyplasser, med metalldetektor og gjennomlysing av bagasje.

Kontrollen omfatter kun gjenstander. Det vil altså fortsatt ikke være nødvendig å legitimere seg for å komme inn i tinghuset.

Både profesjonelle aktører og besøkende er omfattet av kontrollen. Det blir etter hva tingretten opplyser, ikke gjort unntak for noen av tinghusets brukere, hverken aktorer, advokater eller andre. 

Det blir to løp, for å unngå ventetid. Likevel kan det rett før kl. 09.00 om morgenen bli noe kø. Det er derfor lurt å beregne litt ekstra tid (10-15 minutter), tenk også gjennom om du har skarpe gjenstander på deg eller i veska, som ikke kan tas med inn i tinghuset (for eks. verktøy, saks el.).  Skulle du likevel være så uheldig, kan gjenstanden bli oppbevart av sikkerhetspersonell til du forlater tinghuset.

Normalt kan du ta med mat, drikkeflasker og kaffebegre inn i tinghuset, men dette kan bli kontrollert. Du kan også ta med sminke, PC, telefon og annen elektronikk.  

I perioder eller spesielle situasjoner kan kontrollen bli innskjerpet.  

Informer gjerne klienter som skal møte i retten som part, fornærmet eller vitne, om sikkerhetskontrollen.

Ordningen skal evalueres. Advokatforeningen vil derfor gjerne ha innspill. Innspill kan sendes til ewj@advokatforeningen.no.

Mer informasjon om sikkerhetskontrollen på domstolen sine nettsider.