Spørreundersøkelse om salærsats

Advokatforeningen skal gjennomføre drøftinger med departementet om nivået på salæret og stykkprisene, samt reglene ved reisefravær. Vi trenger dine innspill.

 I forbindelse med årets drøftinger ønsker Advokatforeningen å utarbeide et mer omfattende tallgrunnlag for å sette fokus på effektene av den nåværende salærsats og relasjonen mellom oppdrag omfattet av salæret og andre oppdrag.

Vi håper derfor du kan sette av ca. 5 minutter til å svarer på spørsmål som vil hjelpe oss i våre drøftinger med departementet.

Undesøkelsen er utarbeidet i samarbeid med TNS Kantar. 

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan rettes til Martin Kaasgaard Nielsen på mka@advokatforeningen.no eller telefon 48602511.

Du kan svare på spørreundersøkelsen her