Suksess for rollespill i Arendal

Advokatforeningen arrangerte også i år en rettssak som rollespill under Arendalsuka.

En kvinnelig bilist kjører 3-4 sekunder med solen i øynene, og en fotgjenger dør. Slik var utgangspunktet for at Advokatforeningen for andre gang gjennomførte en rettsak som rollespill på Arendalsuka.

Retten ble satt tirsdag klokken 13:00 i den ærverdige festsalen i Arendals gamle rådhus. Her var rundt 100 tilskuer og representanter fra alle partier benket, med unntak av Senterpartiet som dessverre ble forhindret i siste liten.

Tingrettsdommer Inga Bejer Engh åpnet rettsaken, advokat Berit Reiss-Andersen og politiadvokat Sturla Henriksbø, inntok posisjonene på hver sin side av salen. Skuespillere fra Arendal Dramatiske Selskab leverte i rollene som vitner og tiltalt.

Den sterke innsatsen fra både skuespillerne og de profesjonelle aktørene gjorde at både publikum og politikere var svært delt i skyldspørsmålet.

Publikum fikk stemme over skyldspørsmålet via Kahoot. Flertallet (53 prosent) dømte for skylding, mens mindretallet (47 prosent) stemte for frikjennelse. Flertallet av publikum (49 prosent) mente også at en bot var en passende straff, hvorimot 35 prosent mente at 30 dagers fengsel var en passende straff. Resultatet stemte svært godt overens med politikernes samlede vurdering av saken.

Etter rollespillet og avstemningen ble det åpnet for en mer generell debatt om straff og straffenivået i Norge.

Tilbakemeldingene fra både politikere og publikummere viste at mange fikk seg en tankevekker etter at de så hvor vanskelig det er å vurdere en slik sak.

I forbindelse med rollespillet skrev leder i Advokatforeningen Oslo krets, Marte Svarstad Brodtkorb dette blogginnlegget