Møte med gjenopptakelseskommisjonen

Kommisjonen ga i møtet uttrykk for at det kan være interessant å motta begrunnet kritikk i enkeltsaker dersom noen opplever det som helt uforståelig at saken ikke gjenåpnes. De gjorde imidlertid oppmerksom på at det er vanskelig for dem å drøfte og kommentere enkeltsaker.

Tirsdag 7. februar var Advokatforeningen i møte med gjenopptakelseskommisjonen. I tillegg til flere medlemmer av kommisjonen og sekretariatet deltok av- og påtroppende leder, henholdsvis Helen Sæter og Siv Hallgren.

Helen Sæter fortalte om kommisjonen, dens sekretariat og hvordan arbeidet foregår. Når en domfelt ikke er representert ved advokat har en av juristene i sekretariatet en samtale med vedkommende. Advokatforeningen ble gjort oppmerksom på at en slik samtale ikke finner sted dersom søkeren er representert ved advokat. Fra Advokatforeningen ble det opplyst om at advokatene i noen tilfeller bistår med selve oversendelsen og skjemautfyllingen for en domfelt uten egentlig å representere vedkommende. Kommisjonen ble dermed gjort oppmerksom på at det at søknaden er skrevet på en advokats brevark ikke trenger å bety av vedkommende er representert ved advokat. Videre ble det utvekslet synspunkter på andre deler av kommisjonens saksbehandling, herunder oppnevnelsespraksis og rutiner knyttet til avhørsprotokollen.

Advokatforeningen ga videre uttrykk for at de mener det er en uheldig løsning at leder av kommisjonen samtidig er leder for sekretariatet. Begrunnelsen for dette er at ordningen innebærer at lederen har ansvar for alle deler av arbeidet – fra begjæring innkommer til den er endelig avgjort.

Kommisjonen informerte om at den årlig mottar 150-170 begjæringer og at det i snitt gjenåpnes 15 % av de innkomne sakene.

Både kommisjonen og Advokatforeningen ønsker å møtes i tiden fremover.