Advokatfirmaet Thommessen vinner årets Talentpris

Vinnerne av Talentprisen 2017 sammen med Advokatforeningens leder og generalsekretær

Talentprisen for 2017 ble i år tildelt Advokatfirmaet Thommessen for sin innsats for unge talenter. Prisen ble utdelt på den årlige advokatfesten i forbindelse med Advokatenes fagdager.

De nominerte i år var Brækhus Advokatfirma, Grette, Advokatfirmaet Selmer, Advokatfirmaet Thommessen og Wikborg Rein Advokatfirma, men det var altså til slutt Thommessen som stakk av med den gjeve prisen.

Juryen begrunnet valget slik:

Hos vinneren av årets Talentpris, skal unge talenter være en del av firmaets ansikt mot eksisterende og mulige klienter. De gjennomgår skreddersydde workshops med temaer som klientutvikling og ledelse - og tar plass i første rekke når firmaet viser seg frem i markeds- og klientarrangementer.

Egen skole med tilbud om 50 timers årlig etterutdanning, hospiteringsordning, faglige utvalg og årlig evaluering bidrar nok også til at firmaet har meget gode tall for intern rekruttering. De siste fem årene er 65 % av partnerne rekruttert fra egne rekker, mens hele 90 % av senioradvokatene er hentet fra eget firma.

De gode resultatene for intern rekruttering var avgjørende for juryens kåring. Juryen lot seg imidlertid også sjarmere av firmaets doble fadderordning. Talentene har én fadder med ansvar for faglig utvikling, mens en annen fadder har ansvaret for at det sosiale fungerer.

Advokatforeningen gratulerer!