Advokatvaktene trenger nye advokater

Advokatforeningens populære ordning for gratis advokathjelp, Advokatvakten, søker flere advokater. Kontakt din lokale kretsleder hvis du ønsker å være med å bidra.

Advokatvakten er et tilbud du finner over hele landet. Her kan folk møte opp og få inntil en halv time med gratis advokathjelp.

På advokatenhjelperdeg.no finner du en oversikt over hvor i landet det arrangeres advokatvakt.

Advokatvakten gir veiledning på alle alminnelige rettsområder, som blant annet:
• Familierett, arv og skifte
• Boligrett
• Kjøpsrett/kontraktsrett
• Erstatningsrett/forsikringsrett
• Helse, sosial og trygderett
• Arbeidsrett
• Inkasso/tvangsfullbyrdelse
• Konkurs
• Selskapsrett
• Skatterett

Rådgivningen er muntlig, og det er den enkelte advokat som er ansvarlig for de råd som blir gitt.

Gjør en forskjell

Det å sette av tid til å jobbe på Advokatvakten, betyr at du gjør en forskjell i andres liv. Her vil du oppleve at du gjennom din kompetanse og ditt samfunnsansvar kan ivareta menneskers grunnleggende rettigheter – og hele 70 % av sakene blir faktisk løst på den halvtimen som er til rådighet for hver klient.

Verdt å vite om Advokatvakten:

• Vakten er på kveldstid og varer 2-3 timer
• Advokaten må ha egen bevilling for å kunne stille (advokatfullmektig uten bevilling kan ikke stille)
• Advokaten får ikke betalt for jobben

De som er interessert i å delta i ordningen i Oslo, Asker og Bærum kan ta kontakt med Inger-Johanne Hammer ijh@advokatforeningen.no.

De som er interessert å delta i ordningen resten av landet kan kontakte sin lokale kretsleder, eventuelt tm@advokatforeningen.no.

Vi trenger særlig advokater til advokatvaktene i Nord-Norge og i Trøndelag.