Godt representert i ekspertutvalg om skatterådgiveres opplysnings- og taushetsplikt

Advokat Cecilie Amdal og advokat Kaare Andreas Shetelig

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget ledes av professor Morten Kinander, og rapporten skal leveres innen 31. desember 2018.

- Å finne en god balansegang mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og behovet for advokaters klientkonfidensialitet, er vanskelig. På den ene siden er advokaters taushetsplikt en sentral rettssikkerhetsgaranti som sikrer fri og fortrolig dialog mellom advokat og deres klienter. Samtidig skal Skatteetaten fastsette riktig skatt til rett tid, sikre skattefundamentet og bekjempe skatteomgåelse, sier finansminister Siv Jensen (FrP) på finansdepartementets nettsider.

Advokatforeningen er godt representert gjennom advokatene Kaare Andreas Schetelig og Cecilie Amdahl. Advokat Cecilie Amdal er medlem av vårt lovutvalg for skatterett, og er partner i advokatfirmaet Schjødt. Kaare Andreas Shetelig er leder av vårt lovutvalg for forvaltningsrett, og er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

- Vi er svært godt fornøyd med å kunne bidra til ekspertutvalgets viktige arbeid med så kompetente og erfarne advokater som Cecilie og Kaare, sier generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith.

Utvalgssammensetning:

  • Leder Professor Morten Kinander, Østfold Utvalgsmedlemmer
  • Lovrådgiver Trude Steinnes Sønvisen, Oslo
  • Spesialutreder Lasse Hellem Aanestad, Oslo
  • Politiadvokat Elisabeth Frankrig, Oslo
  • Advokat Kaare Andreas Schetelig, Oslo
  • Advokat Cecilie Amdahl, Oslo
  • Fagdirektør Harald Brandsås, Buskerud
  • Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen, Oslo