Sannsynligvis nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået

Den 13. juni vil Stortingets flertall mest sannsynlig stemme nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd.

Justisdepartementet har på tampen av regjeringsperioden foreslått å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel. Etter kritikk fra flere høringsinstanser ble det moderert til 26 års fengsel, men tirsdag 30. mai leverte justiskomiteen på Stortinget sin innstilling der forslaget kun fikk støtte fra regjeringspartiene Høyre og Frp, mens Ap KrF og Senterpartiet var blant partiene som stemte i mot, blant annet fordi saken har ble hastebehandlet i Stortinget, noe Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet reagerte sterkt på.

 - Det ville vært direkte uansvarlig å gå for regjeringens forslag om å øke stafferammen fra 21 til 26 år. Høringsinstansene pekte på mangelfulle drøftinger i proposisjonen, det var ikke redegjort for de økonomiske konsekvensene av forslaget og Stortinget fikk kun seks virkedager på å behandle saken. Slik styrer man ikke et land, forklarer Kari Henriksen.

Kristelig folkeparti var også i mot en hastebehandling av saken   

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith er godt tilfreds med at politikerne ikke øker strafferammen.  

- Vi er glade for at politikerne ser at grunnleggende endringer i straffenivået krever en mye grundigere utredning enn forslaget som nå lå på bordet, sier Merete Smith.     

Endrer regler for oppreisning.

Lovproposisjonen fra regjeringen inneholdt også et forslag om å endrer ordningen med oppreisningserstatning. Det er her foreslått en endring som åpner for at det kan fastsettes separate oppreisningskrav for den enkelte ansvarlige ved skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt ved grove integritetskrenkelser. Formålet med forslaget er fra regjeringen side å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlig for et lavere oppreisningsbeløp ved å handle sammen med andre.

Advokatforeningen har vært positive til dette og etter det Advokatforeningen erfarer vil et flertall på Stortinget stemme for denne endringen. 

- Advokatforeningen støttet forslaget i høringsrunden, så dette er vi godt tilfreds med, sier Merete Smith.

 

Se hele høringen på Stortingets nett-tv

Lenke til saken på Stortingets nettside